Przejdź do komentarzy

Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie – XXV konferencja

prowadzący konferencję
Fot. Małgorzata Kowalewska

W dniach 26 – 27 listopada 2018 r. odbyła się w Warszawie XXV konferencja będąca jednym z głównych elementów obchodów Światowego Dnia AIDS

 

Dwudniowa konferencja zorganizowana została jak co roku przez  Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae" we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS. Skierowana była do wszystkich, którym los chorych na AIDS nie jest obojętny i którzy działają na rzecz poprawy jakości ich życia i zdrowia czyli między innymi organizacji pozarządowych, członków Wojewódzkich Zespołów Koordynujących ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz przedstawicieli Inspekcji Sanitarnych.

Pierwsza część poświęcona została współpracy Inspekcji  Sanitarnej z Krajowym Centrum ds. AIDS na rzecz wykrywania zakażeń HIV oraz profilaktyki i edukacji związanej z AIDS. Pani Małgorzata Czerniawska - Ankier, wieloletni Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (w latach ubiegłych) przedstawiła początki zapobiegania i zwalczania choroby w Polsce. Już od 1987 roku było to zadanie Inspekcji Sanitarnej, finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Nowo wykryty wirus wzbudzał strach, a kadra medyczna zajmująca się chorymi i zakażonymi potrzebowała szkoleń. Pani Magdalena Borowska – wieloletni pracownik Inspekcji Sanitarnej przyznała, że środki finansowe uzyskiwane z MZ  były wystarczające zarówno na szkolenia kadry medycznej jak i na szeroko rozumianą edukację i profilaktykę (plakaty, konkursy z nagrodami skierowane do młodzieży). Działania podejmowane w 49 województwach, znacznie mniejszych terytorialnie niż dzisiaj, pozwalały na lepsze dotarcie do odbiorców a tym samym były bardziej skuteczne. Zmiany systemowe doprowadziły do tego, że środki finansowe z MZ na ten cel przestały płynąć do Inspekcji Sanitarnej, a poprzez Krajowe Centrum ds. AIDS zasilają obecnie organizacje pozarządowe działające na rzecz zakażonych i chorych.  Pomimo braku wydzielonych środków na ten cel, Inspekcje Sanitarne nadal działają w tym kierunku. Swoje doświadczenia w tym zakresie przedstawili: Tomasz Augustyniak – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Urszula Mendera - Bożek  - Śląski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny. Ich działalność związana z profilaktyką HIV/AIDS  w głównej mierze opiera się na współpracy z organizacjami pozarządowymi i na środkach finansowych, które te organizacje pozyskują. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas stwierdził, że docenia pracę i zaangażowanie Inspekcji Sanitarnych.  Przyznał, że problem związany z HIV/AIDS jest pod kontrolą, także dzięki sprawnemu zarządzaniu przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Pan Przemysław Biliński – Główny Inspektor Sanitarny w latach 2011-2012 potwierdził, że Inspekcja Sanitarna jest najważniejszym graczem w kształtowaniu zdrowia publicznego.  Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Anna Marzec – Bogusławska poinformowała, że  raport NIK wskazuje na potrzebę dalszych działań w profilaktyce HIV i należy te działania zintensyfikować. Zwróciła uwagę na potrzebę profilaktyki także innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Na zakończenie Pani Magdalena Ankiersztejn – Bartczak z Fundacji Edukacji Społecznej, poruszyła temat Fast Track Cities –organizacji światowej stanowiącej platformę współpracy  lokalnych społeczności działających w celu osiągnięcia tzw. szybkich  celów - Fast Track Goals. Polegają one na dążeniu do tego, że do 2020 roku, 90% osób zakażonych HIV będzie znało swój status serologiczny, 90% wszystkich zdiagnozowanych otrzyma leczenie ARV, u 90% leczonych nastąpi zahamowanie rozwoju wirusa (tzw. strategia 90-90-90). W Polsce trwają rozmowy nad włączeniem Gdyni w tę  akcję.

Popołudniowe sesje odbywały się równolegle. Dotyczyły następujących tematów:

  • Nowe wyzwania i możliwości profilaktyki zakażeń HIV w populacjach kluczowych
  • Populacje wykluczane a HIV
  • Sytuacja psychospołeczna oraz potrzeby  młodych ludzi żyjących z HIV w Polsce
  • Testowanie wczoraj i dziś

Wieczorem odbyła się uroczysta sesja, na której zostały wręczone „Czerwone kokardki" – honorowe wyróżnienia przyznawane przez Kapitułę osobom szczególnie zasłużonym na rzecz żyjących z HIV oraz prowadzącym działania w dziedzinie profilaktyki i terapii. Wręczono także nagrody w konkursie „Pozytywnie Otwarci" za najciekawsze programy w obszarze edukacji i aktywizacji, profilaktyki oraz diagnostyki i monitoringu HIV.

Następny dzień konferencji podzielono na trzy sesje, w których poruszono między innymi następujące tematy:

  • Wyzwania i możliwości terapeutyczne w aspekcie zdrowia psychicznego osób żyjących z HIV
  • Przyszłość w leczeniu zakażeń HIV
  • Współwystępowanie HIV i innych zakażeń przenoszonych drogą płciową
  • Kliniczne, społeczne i ekonomiczne aspekty starzenia się populacji HIV+.
view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj