Przejdź do komentarzy

Grafika zawiera od lewej logotyp z napisem po prawej stronie "Fundusze Europejskie Program Regionalny", flagę Polski z napisem po prawej stronie "Rzeczpospolita Polska", logotyp z napisem po prawej stronie "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego" oraz flegę Unii Europejskiej z napisem po lewej stronie "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego"

Informacja dla podmiotów rekomendowanych do podpisania umowy o powierzenie grantu

otwarte projekty
unsplash.com

Wnioskodawcy rekomendowani do podpisywania Umowy o powierzenie Grantu zobowiązani są do złożenia:

  1. potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego wyodrębnionego dla obsługi grantu bądź informacji o jego numerze (np. kopia umowy o prowadzenie rachunku bankowego, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, oświadczenie wnioskodawcy) zawierającej nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego;
  2. informacji wskazującej dokładny termin (datę początkową i końcową) realizacji Umowy przy założeniu, że termin ten nie może być dłuższy niż 4 miesiące od dnia jej zawarcia i nie może przekroczyć daty 31.10.2021 r. Proces podpisania Umowy planowany jest w II  połowie maja br. Dlatego, jeśli życzą sobie Państwo, aby Umowę zawrzeć w późniejszym terminie, prosimy o jego podanie.

Powyższe dokumenty (informacje) powinny zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/by uprawnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy – najpóźniej w terminie do dnia 7 maja 2021 roku w następujący sposób:

  1. przez ePUAP podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym;
  2. w formie papierowej podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Zdrowia

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

„Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów"

view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj