Przejdź do komentarzy

Powiat Bytowski

strzykawka wkłuwająca się w rękę
Fot. pixabay

Dla mieszkańców powiatu bytowskiego dedykowane są programy polityki zdrowotnej dotyczące szczepień przeciwko grypie i HPV

Profilaktyka HPV

Powiat Bytowski od czterech lat aktywnie wspiera profilaktykę nowotworową poprzez realizację Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019".

Celem Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na tę chorobę poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV. Koszty zakupu szczepionek dla wszystkich swoich 12-letnich mieszkanek ponoszą Gminy, które wspólnie z Powiatem przystępują do realizacji Programu. Działania promocyjno-edukacyjne finansowane są natomiast z budżetu Powiatu Bytowskiego.
W ramach tych działań w szkołach podstawowych odbywają się spotkania informacyjno-edukacyjne dla młodzieży i ich rodziców lub opiekunów prawnych, na których przekazywane są wiadomości na temat profilaktyki zakażeń wirusem HPV i chorób przenoszonych drogą płciową.

W 2015 roku zaszczepiono łącznie 114 dziewcząt, co stanowiło 34% uprawnionej
do szczepień populacji. Koszt pierwszej edycji Programu wyniósł 42 655 zł, z czego 14 155 zł poniósł Powiat. W drugiej edycji, obejmującej rok 2016, zgłaszalność do szczepień zmniejszyła się do 21% (zaszczepiono 70 z 331 dziewcząt z rocznika 2004), tym samym kwota realizacji Programu wyniosła łącznie 31 858 zł. Biorąc pod uwagę tak znaczny spadek liczby zgłaszających się do szczepień, w postępowaniu konkursowym na wybór realizatora Programu w 2017 roku Powiat wprowadził nowe kryteria oceny, przyznając dodatkowe punkty za większą liczbę miejsc, w których wykonywane będą szczepienia. W wyniku tych zmian szczepienia przeprowadzono w każdej ze szkół, a nie jak w latach poprzednich w gabinetach lekarzy POZ. Trzecia edycja, którą realizował Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. (wcześniej przez dwa lata Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.) zakończyła się blisko 48% frekwencją w szczepieniach przy koszcie 55 963 zł. W 2018 r. decyzję o przystąpieniu do Programu podjęło osiem Gmin z terenu powiatu, stąd ponad 380 dziewcząt z rocznika 2006 będzie mogło skorzystać z darmowych szczepień.

Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w styczniu 2015 r. uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Powstał on z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie. Został opracowany i wdrożony na podstawie rekomendacji specjalistów, światowych i polskich towarzystw medycznych - tym Światowej Organizacji Zdrowia oraz Polskiego Ministerstwa Zdrowia. Wszystkie zalecenia kliniczne rekomendują bowiem szczepienia młodych dziewcząt przeciwko HPV, jako przeciwdziałanie zmianom przednowotworowym oraz nowotworom szyjki macicy i podkreślają, że najbardziej optymalnym jest szczepienie jeszcze przed ekspozycją na wirusa HPV przez kontakt seksualny, kiedy to szczepienie jest najbardziej skuteczne.

 

Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie osób starszych

Powiat Bytowski w 2017 roku rozpoczął realizację „Powiatowego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia", którego głównym celem jest zmniejszenie zachorowalności na grypę wśród mieszkańców Powiatu Bytowskiego – kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 65 lat.

Wśród chorób zakaźnych grypa jest schorzeniem związanym z największą liczbą zachorowań. Zachorowalność największa jest wśród osób młodych natomiast zgony
z powodu grypy występują głównie w populacji osób powyżej 60 roku życia. Wytyczne organizacji światowych WHO oraz ogólnoeuropejskich ECDPC zalecają coroczne szczepienia przeciwko grypie osób w podeszłym wieku. W większości krajów europejskich szczepienia rekomendowane są dla osób powyżej 65 roku życia.

Pierwsza edycja Programu w 2017 roku cieszyła się tak wielkim zainteresowaniem,
że wszystkie zakupione szczepionki (818 sztuk) wykorzystano już w pierwszych tygodniach od rozpoczęcia Programu. W trakcie jego realizacji przeprowadzono również działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy wszystkich mieszkańców na temat zagrożeń dla zdrowia spowodowanych zachorowaniami na grypę i jej powikłaniami oraz korzyści wynikających z działań profilaktycznych.

Całkowity koszt realizacji Programu w wysokości 60 000 zł poniósł w 2017 roku ze środków budżetowych Powiat Bytowski. Jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zaszczepiono zaledwie 9% docelowej populacji. Dlatego też Powiat Bytowski (zgodnie z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia o dofinansowanie kolejnej edycji Programu w 2018 r. Z wnioskowanej kwoty 26 000 zł Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 524 zł.

Powiatowy program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz pozytywną opinię Wojewody Pomorskiego dotyczącą zgodności programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia.

view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj