Przejdź do komentarzy

PROTOKÓŁ z XII spotkania Zespołu ds. AIDS

W dniu 8 października 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Zespół HIV/AIDS) na terenie województwa pomorskiego

Pan Jacek Sękiewicz, Przewodniczący Zespołu, powitał zgromadzonych członków Zespołu HIV/AIDS oraz zaproszonych gości oraz przedstawił nową członkinię Zespołu, Panią Aleksandrę Gac – Kierownika Referatu Polityki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP).

Pan Adam Hęćko z Fundacji Pomorski Dom Nadziei przedstawił sprawozdanie z działalności Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) w Gdańsku i Gdyni. Wskazał, że do sierpnia 2019 r. w gdańskim PKD test na HIV wykonano 1262 razy, co stanowi wzrost o 221 w porównaniu do stanu na koniec sierpnia 2018 r. 1244 osobom zaproponowano dodatkowo wykonie 1029 testów w kierunku HCV (sfinansowanych przez MONAR i z darowizn), 291 testów na kiłę (sfinansowanych przez MONAR) oraz 66 testów szybkich (sfinansowanych ze środków pozyskanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Spośród wszystkich osób poddających się badaniom w gdańskim PKD, najbardziej liczną grupę stanowiły kolejno: osoby między 20 a 29 r.ż., osoby między 30 a 39 r.ż. (o połowę mniej), osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat, nastolatkowie (w tym 3 osoby niepełnoletnie) oraz osoby między 50 a 59 r.ż. We wszystkich grupach wiekowych większość badanych stanowili mężczyźni. Na badanie zdecydowało się 37 ciężarnych. Uzyskano 12 dodatnich wyników na obecność przeciwciał HCV oraz 8 w kierunku kiły. Ponadto, uzyskano 25 potwierdzonych wyników HIV dodatnich (u 8 kobiet i 17 mężczyzn, z czego 9 z nich należało do grupy MSM). 6 zakażonych kobiet i 5 zakażonych mężczyzn (wśród nich tylko 1 homoseksualny) nie miało narodowości Polskiej (w większości pochodzili z Ukrainy). Wszystkie osoby, które uzyskały dodatni wynik testu potwierdzającego zostały skierowane do poradni chorób zakaźnych w celu podjęcia leczenia antyretrowirusowego. W odniesieniu do PKD funkcjonującego w Gdyni, do końca sierpnia w kierunku HIV przebadano 66 osób, z czego u jednej stwierdzono obecność zakażenia.

Następnie Pani Justyna Narloch z Departamentu Zdrowia UMWP, przedstawiła obecną sytuację w zakresie prac nad utworzeniem PKD w Słupsku. Wskazała, że w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS", wpłynęła tylko jedna oferta, przesłana przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., który został wybrany na realizatora ww. zadania Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 926/77/19 z dnia 12 września 2019 roku. Z realizatorem podpisano już umowę i w najbliższych dniach przekazana zostanie dotacja na realizacje zadania.

Pan Jacek Sękiewicz zapytał zebranych o planowane działania z zakresu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS. Uczestnicy spotkania zaproponowali podjęcie wspólnej inicjatywy Zespołu, jakim byłaby organizacja konferencji dla pracowników medycznych. Konferencja byłaby objęta honorowymi patronatami Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego oraz Prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni. Wstępnie ustalono, że konferencja odbędzie się 4 czerwca 2020 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego UMWP.

Następne spotkanie Zespołu zaplanowano na dzień 21 stycznia 2020 r.

view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj