Przejdź do komentarzy

Regionalny Program Zdrowotny Cukrzyca Typu 2

glukometr i strzykawka
pixabay

Od 2015 r. trwają prace nad opracowaniem Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ) i jednego z jego modułów dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2.

Wdrażany program polityki zdrowotnej, będzie adresowany do mieszkańców województwa pomorskiego w wieku produkcyjnym. RPZ będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.4 Zdrowie na rynku pracy i jest elementem realizującym cele Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan 2014-2020.


W chwili obecnej zakończyły się prace związane z opracowaniem projektu „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2."

Do współpracy w opracowaniu ww. programu zaproszono grupę ekspercką składająca się ze specjalistów w zakresie diabetologii oraz samorządowców realizujących zbieżne tematycznie programy polityki zdrowotnej

Kolejnym etapem prac nad przedmiotowym programem profilaktycznym jest pozyskanie niezbędnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w związku z zapisami Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, gdzie nakłada się na jednostki realizujące i finansujące programy polityki zdrowotnej obowiązek przekazywania projektu programu do AOTMiT w celu zaopiniowania. Jednocześnie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane mogą być wyłącznie programy, które otrzymały pozytywną lub warunkową opinię Agencji.  

view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj