Przejdź do komentarzy

Wojewódzki Zespół ds. AIDS - spotkanie organizacyjne

W dniu 9 maja 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego.

Pan Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego powitał zaproszonych gości:

 • dr n. med. Grażynę Cholewińską - Przewodnicząca  Zespołu  przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w latach 2011-2016, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych w województwie mazowieckim,
 • Sylwię Krzemińską z Krajowego Centrum ds. AIDS  - Koordynator realizacji Krajowego Programu  Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021,

oraz przedstawił oddelegowanych do pracy w Zespole przedstawicieli:

 1. Wojewody Pomorskiego – dr n. med. Krystynę Witczak – Malinowską, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych,
 2. Wojewody Pomorskiego  - Michała Kubickiego,
 3. Wojewody Pomorskiego, Pomorskiego Kuratora Oświaty   - Teresę Burczyk,
 4. Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – dr hab. n. med. Tomasza Smiatacza,
 5. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – Anetę Bardoń – Błaszkowską,
 6. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej – Zbigniewa Zawadzkiego,
 7. Prezydenta Miasta Gdańska – Małgorzatę Bocheńską,
 8. Prezydenta Miasta Gdyni – Aleksandrę Rusak,
 9. Prezydenta Miasta Sopotu – Małgorzatę Pobłocką,
 10. Samorządu Województwa Pomorskiego – Małgorzatę Kowalewską.
 11. Samorządu Województwa Pomorskiego – Jacka Sękiewicza,
 12. Samorządu Województwa Pomorskiego – Jolantę Wierzbicką,

Dr n. med. Grażyna Cholewińska w prezentacji pt. „Doświadczenia w realizacji zadań Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS na Mazowszu w latach 2011-2016 – osiągnięcia, efekty, ograniczenia i bariery" podzieliła się swoim doświadczeniem Przewodniczącego Zespołu w województwie mazowieckim. Przedstawiła główne kierunki działań jakie w okresie 2011 – 2016 podejmował Zespół. W każdym roku Zespół planował zadania na cały rok i tak:

 • rok 2012 – w związku z Mistrzostwami Euro w piłce nożnej działania profilaktyczno -  edukacyjne skierowano do kibiców,
 • rok 2013 – pracowano w celu zwiększenia zgłaszalności na testy w kierunku wykrycia HIV ze szczególnym naciskiem na obowiązek testowania kobiet w ciąży,
 • rok 2014 – powstał raport Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu,
 • rok 2015 – działania profilaktyczno -  edukacyjne skierowano do osób starszych (50+),
 • rok 2016 – działania profilaktyczno -  edukacyjne ukierunkowano na bezpieczną turystykę.

Prelegentka poradziła nowo powstałemu Zespołowi, aby dążył by jego działania profilaktyczne miały charakter ciągły i wieloletni. Wskazała na trudności i potrzebę dotarcia do młodzieży, osób 50 + i grupy zwiększonego ryzyka (MSM).

Pani Jolanta Wierzbicka z DZ UMWP, prowadząca spotkanie, podziękowała za prezentację i rady, a także wspomniała o  działaniach Samorządu Województwa Pomorskiego na przełomie lat.  Przypomniała zebranym i gościom, że to właśnie w naszym województwie powstał pierwszy w Polsce oddział dla chorych na AIDS, kierowany przez zmarłą już prof. Zielińską. Inicjatywy na rzecz zakażonych i chorych podejmowane były dzięki osobistemu zaangażowaniu dr n. med. Ewy Zarazińskiej. Mieliśmy także w szeregach swoich Pawła Zielaznego, który został laureatem Czerwonej Kokardki nadawanej przez KC ds. AIDS osobom szczególnie zaangażowanym. Obecnie SWP wspiera funkcjonowanie punktu konsultacyjno – diagnostycznego w Słupsku.

Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego zwrócił uwagę na potrzebę współpracy z organizacjami pozarządowymi i problemy z komunikacją z grupami podwyższonego ryzyka. Poruszył także temat ewaluacji i potrzeby wyznaczenia wskaźników służących oszacowaniu osiągnięcia zamierzonych celów.

Dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich GUMed podkreślił problem z dotarciem do grup zwiększonego ryzyka i wskazał na znaczną rolę organizacji pozarządowych np. organizacji gejowskich w rozwiązaniu tego problemu.

Następna prelegentka Pani Sylwia Krzemińska z Krajowego Centrum ds. AIDS  przedstawiła ramy prawne Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, jego główne zadania i cele, obszary działań oraz realizatorów. Zwróciła uwagę na potrzebę współpracy różnych instytucji i organizacji pozarządowych w pracach Wojewódzkich Zespołów. Zaoferowała także pomoc Krajowego Centrum ds. AIDS w postaci wsparcia merytorycznego.

Pani Jolanta Wierzbicka podziękowała za wykład i dotychczasową współpracę z Krajowym Centrum ds. AIDS. Pani Aneta Bardoń – Błaszkowska z WSSE w Gdańsku przedstawiła pomysł przeprowadzenia ankiet wśród osób testowanych w celu określenia grup ryzyka w naszym województwie. Pan Michał Kubicki zwrócił uwagę, że testy wykonywane są anonimowo i może to być przeszkodą w przeprowadzeniu ankiet.

Na zakończenie poinformowano zebranych o następnym spotkaniu, które odbędzie się w czerwcu, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały o powołaniu Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Prezentacje:

 1. dr n. med. Grażyny Cholewińskiej, Przewodniczącej  Zespołu  przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w latach 2011-2016 – „Doświadczenia w realizacji zadań Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS na Mazowszu w latach 2011-2016 – osiągnięcia, efekty, ograniczenia i bariery". - cz. 1 i cz. 2.
 2. Sylwii Krzemińskiej z Krajowego Centrum ds. AIDS,  Koordynatora realizacji Krajowego Programu  Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021   - „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS".
view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj