Przejdź do komentarzy

XVIII spotkanie PoFoS

Dnia 12 kwietnia 2017 roku odbyło się XVIII spotkanie Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia.
W spotkaniu wzięli udział: Paweł Orłowski, Członek Zarządu WP; Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, zaproszeni goście: przedstawiciele Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Pani Magdalena Siuba-Strzelińskaoraz Sylwia Gugała – Mirosz, przedstawiciele Miasta Słupsk Pani dr Magdalena Tańska oraz Pani Justyna Ziętawa oraz przedstawiciele JST WP z poziomu powiatów odpowiedzialni  za profilaktykę i politykę zdrowotną.
Spotkanie otworzyła pani Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, która powitała zaproszonych gości .
Posiedzenie  poświęcone było zdrowym nawykom żywieniowym i zwalczaniu otyłości.
 Jako pierwsza wystąpiła Pani mgr Magdalena Siuba-Strzelińska , asysten projektu „Zachowaj równowagę" , zastępca kierownika Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. 
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej powstało z inicjatywy Instytutu Żywności i Żywienia w ramach projektu „ Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukacje społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej", zwanego szerzej pod nazwą „Zachowaj Równowagę", realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy ( SPPW). Na bazie doświadczenia zdobytego podczas realizacji projektu „Zachowaj Równowagę" zrodziła się idea utworzenia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej i na nich zostały zbudowane jego fundamenty. Stworzone przy wsparciu funduszy szwajcarskich NCEŻ, będzie w dalszej kolejności finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
19 stycznia br. uruchomiono oficjalna stronę NCEŻ, na której znajduje wiele cennych informacji i narzędzi dedykowanych różnym grupom odbiorców :  http://ncez.pl/
Pani Magdalena Siuba- Strzelińska przybliżyła uczestnikom POFOS założenia i rezultaty realizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia projektu „ Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej" pod kierownictwem prof. Dr hab. n. med. Mirosława Jarosza.
Projekt współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy był realizowany w latach 2011-2016 o łącznej wartości ponad 4 mln franków szwajcarskich.
Zakładał długofalową kampanię promującą zdrowie skierowaną do całego społeczeństwa, a w szczególności do osób otyłych, z nadwagą, kobiet w ciąży i matek karmiących, osób pracujących w obszarze ochrony zdrowia, dzieci i młodzieży, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, osób zajmujących się żywieniem oraz producentów żywności.
Projekt był podzielony na moduły kierowane do następujących grup:
  1. Zadanie 1: Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej.
  2. Zadanie 2: Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach i szkołach oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywiania, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.
  3. Zadanie 3: Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
  4. Zadanie 4: Upowszechnienie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej.
  5. Zadanie 5: Kampania medialna na rzecz zmniejszania nadwagi i otyłości w Polsce w ramach SPPW
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załączonej prezentacji z wystąpienia przedstawiciela NCEŻ.
Kolejnym zaproszonym gościem była Pani dr Magdalena Tańska która wystąpiła z prezentacją dotyczącą „ Profilaktyki otyłości i chorób cywilizacyjnych na podstawie działalności Poradni Promocji Zdrowia w Słupsku". Projekt „ Zdrowie – mama i ja" w chwili obecnej realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku a finansowany jest przez Miasto Słupsk . Corocznie Miasto Słupsk przeznacza około 800 tyś zł. Pierwszą faza projektu w latach wcześniejszych tj. dostosowanie budynku SPMZOZ , była dofinansowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG). Całkowita wartość realizacji projektu: 6 368 025 zł (1 519 841 euro). Wartość dofinansowania: 4 466 022 zł (1 066 628 euro)
Zakres rzeczowy:
Miasto Słupsk od 2009 roku, realizuje projekt „Zdrowie – Mama i Ja". Projekt był pomysłem własnym Miasta Słupska i powstał w wyniku braku zabezpieczenia na rynku usług medycznych i świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
W pierwszym etapie dokonano adaptacji i rozbudowy budynku przychodni zlokalizowanej przy ul. Westerplatte 1 w Słupsku oraz wyposażono poradnie. 
Drugi etap projektu to realizacja pięciu programów profilaktycznych:
  1. „Jakość narodzin – Jakość życia", który przygotowuje kobiety ciężarne do aktywnego porodu (realizowany w Szkole Rodzenia).
  2. „Profilaktyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt", który pozwala na wczesną diagnostykę stawów biodrowych u noworodków i niemowląt, (realizowany w Poradni Preluksacyjnej).
  3. „Karmienie piersią najlepsze dla matki i dziecka", który propaguje i wspiera zalety naturalnego karmienia noworodków i niemowląt (realizowany w Poradni Laktacyjnej).
  4. „Planowanie rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem", który zawiera informacje w zakresie prokreacji i świadomego planowania rodziny (realizowany w Poradni Planowania Rodziny).
  5. „Zdrowe życie – Dobre życie" skupiający się na wczesnym wykryciu i redukcji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (realizowany w Poradni Promocji Zdrowia). 
Działania realizowane w ramach pięciu poradni są na bieżąco rozwijane i wychodzą naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności m. in. promocja projektu podczas lokalnych eventów i festynów, wykłady i bezpłatne badania w szkołach i innych placówkach, audycje radiowe w lokalnej rozgłośni oraz spoty reklamowe w lokalnej telewizji,wydruk materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotki, foldery, plakaty, roll-up'y).
Od początku realizacji pięciu programów profilaktycznych, projekt „Zdrowie – Mama i Ja" uczestniczył w wielu prestiżowych konkursach, w których był oceniany najlepiej wśród wszystkich zgłaszanych inicjatyw. W grudniu 2011 r. projekt „Zdrowie – Mama i Ja" zdobył nie tylko wyróżnienie, ale również tytuł „Lidera wśród liderów 2011" w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania – Usługi Społeczne 2011, organizowanym przez Związek Miast Polskich. W październiku 2011 roku projekt „Zdrowie – Mama i Ja" zdobył I miejsce w Plebiscycie Know Health, organizowanym przez Stowarzyszenie Forum Medicum we Wrocławiu w ramach I Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej, w kategorii „Najlepszy projekt samorządu, zakładu opieki zdrowotnej lub innego podmiotu niekomercyjnego promujący zdrowie, czyli najlepsza inicjatywa samorządów lokalnych w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia. W listopadzie 2010 roku projekt „Zdrowie - Mama i Ja" znalazł się wśród ośmiu laureatów konkursu „Powiaty i gminy dla zdrowia - edycja 2010". 
W ramach działalności Poradni Promocji Zdrowia w Słupsku realizowane są liczne zadania w oparciu o utworzone poradnie : Poradnia Promocji Zdrowia, Poradnia Planowania Rodziny, Szkołę Rodzenia, Poradnię Laktacyjną, poradnię Preluksacyjną. Działania skierowane są do wszystkich mieszkańców miasta i powiatu Słupsk.
 Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załączonej prezentacji z wystąpienia przedstawiciela SPMZOZ.
Prezentacje i działania podejmowane przez  Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej jak i przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku spotkały się z dużym uznaniem uczestników . Tradycyjnie wywiązała się żywa dyskusja związana z tematem spotkania POFOS zwłaszcza z problemem uzyskania opinii Prezesa AOTMIT.
Zaprezentowane programy odniosły duży sukces, chociaż nie wymagały Opinii Prezesa AOTMiT , ich realizacja rozpoczęła się jeszcze przed nałożeniem tego obowiązku (rok 2009) na instytucje chcące realizować program polityki zdrowotnej.
 
Uwaga !
W ramach kolejnego spotkania PoFoS zapraszamy serdecznie na konferencję realizowaną przez SWP „ Wzmacnianie potencjału zdrowotnego pracowników poprzez zmniejszanie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych w środowisku pracy". 
 
Zapraszamy 17 maja 2017 r.
view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj