Przejdź do komentarzy

XXI spotkanie PoFoS

Członkowie POFOS - zdjęcie zbiorcze
Fot. Arkadiusz Bednarek

W dniach 11-12.10.2017 r. w Sobieszewie, w ramach spotkań Pomorskiego Forum Samorządowego do spraw Profilaktyki i Promocji Zdrowia odbyły się dwudniowe warsztaty

Poświęcone one były konstruowaniu programów polityki zdrowotnej dotyczących istotnych problemów zdrowotnych naszego województwa między innymi przy użyciu Kreatora Programów Zdrowotnych. Ponadto omówiono temat problemów osób z chorobami rzadkimi i organizacją opieki dla pacjentów i ich rodzin w woj. pomorskim.  Szczegółowy program warsztatów można zobaczyć tutaj.

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele JST WP z poziomu powiatów odpowiedzialni za zadania z zakresu profilaktyki i polityki zdrowotnej (członkowie PoFoS) oraz zaproszeni wykładowcy:

 1. Aneta Bardoń – Błaszkowska, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
 2. dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz, Klinika Chorób Zakaźnych GUMed
 3. dr n. med. Iwona Damps Konstańska, Klinika Alergologii GUMed
 4. dr n. med. Jolanta Wierzba, pediatra, genetyk, GUMed
 5. Michał Sawicki, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
 6. Michał Brzeziński, GUMed
 7. Agnieszka Wojtecka , Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed
 8. Piotr Miazga, Stowarzyszenie CEESTAHC
 9. Tomasz Jan Prycel, Stowarzyszenie CEESTAHC

Spotkanie otworzyła Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, która przedstawiła krótką historię 20 spotkań PoFoS od roku 2012. Blok poświęcony programom finansowanym ze środków unijnych rozpoczęła Pani Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP – Marzena Mrozek. Zaprezentowała koncepcję Regionalnego Programu Zdrowotnego  - Cukrzyca typu 2 oraz omówiła harmonogram prac nad projektem RPZ- C2, etapy jego realizacji i oczekiwane efekty.

Kolejna prezentacja Pani Agnieszki Stecz z Departamentu Zdrowia UMWP dotyczyła projektu Regionalnego Programu Zdrowotnego – Rehabilitacja Kardiologiczna (RPZ-RK).

W bloku poświęconym Regionalnemu Programowi Polityki Zdrowotnej finansowanemu ze środków JST – szczepienia pneumokoki 65+ Jako pierwsza wystąpiła Pani Aneta Bardoń – Błaszkowska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z wykładem prezentującym  epidemiologię chorób zakaźnych  w województwie pomorskim. Zwróciła uwagę na wysoką zapadalność mieszkańców naszego województwa na grypę i zakażenia pneumokokowe w porównaniu z resztą kraju. Poruszyła ciągle aktualny problem zakażeń WZW typu C i B oraz HIV.

Następny prelegent - dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz z  Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed omówił inwazyjne i nieinwazyjne postaci zakażeń pneumokokowych. Podkreślił jak bardzo istotny w leczeniu jest czas podania antybiotyku oraz to jak znaczny wpływ na rozwój choroby mają wiek i choroby współistniejące (choroby serca, HIV, cukrzyca, białaczka, astma, POCHP i in.) Zdecydowanie lepiej zapobiegać zakażeniom niż je leczyć ponieważ ryzyko zgonu, mimo dynamicznego rozwoju medycyny na przestrzeni kilkudziesięciu lat pozostaje takie samo.

Kolejna prezentacja dr n. med. Iwony Damps Konstańskiej z Kliniki Alergologii GUMed dotyczyła Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc POCHP. Chorzy na tę chorobę są narażeni na zaostrzenie choroby przy zakażeniach bakteryjnych, w tym pnemokokowych. Każde zaostrzenie choroby powoduje pogorszenie stanu chorego i brak powrotu do stanu sprzed zaostrzenia. POCHP można zapobiegać i leczyć, ale nie można wyleczyć.

W dalszej części spotkania Pan Michał Sawicki z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) poinformował o planowanych przez Ministra Zdrowia zmianach w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Najistotniejszą planowaną zmianą w świetle możliwości wystąpienia przez JST o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej do NFZ wydaje się zmiana, która będzie dopuszczała  wnioskowanie o dofinansowanie tylko świadczeń gwarantowanych, a nie tak jak było do tej pory – niegwarantowanych. Dyskusja jaka miała miejsce po prezentacji dotyczyła problemów jakie mogą pojawić się w wyniku proponowanych zmian podczas realizacji już zaopiniowanych i realizowanych przez JST programów polityki zdrowotnej.

Pani Jolanta Wierzbicka z Departamentu Zdrowia UMWP przedstawiła inżynierię finansową oraz wstępną symulację kosztów RPPZ Pneumokoki 65+. W świetle nadchodzących zmian szczepienia przeciwko pneumokokom jako świadczenie niegwarantowane niestety nie będą miały szans na dofinansowanie z NFZ i będą musiały być finansowane w całości z budżetów JST .

Po przerwie obiadowej nastąpiła część warsztatowa.

Wprowadzenia dokonał  dr n. med. Michał Brzeziński z GUMed, podając garść informacji o umocowaniu prawnym programów polityki zdrowotnej w świetle obowiązujących ustaw m.in. Ustawy o zdrowiu publicznym. Następnie dr Agnieszka Wojtecka jako przykład samorządowego programu polityki zdrowotnej przedstawiła w skrócie program realizowany przez Miasto Gdańsk skierowanego do seniorów -  „Trzeci wiek w zdrowiu".

W dalszej kolejności Pan Tomasz Jan Prycel i Pan Piotr Miazga ze Stowarzyszenia CEESTAHC zaprezentowali stronę dobreprogramyzdrowotne.pl, na której dostępne jest narzędzie do tworzenia programów – Kreator Programów.

Po części teoretycznej rozpoczęła się część praktyczna. Uczestnicy warsztatów podzieleni na dwie grupy przystąpili do nauki tworzenia programów dotyczących zwalczania otyłości oraz szczepień przeciwko WZW typu B.

Kolejny dzień spotkania zaczął się od prezentacji dr n. med. Jolanty Wierzby poświęconej chorobom rzadkim i powstałemu w 2015 r. w celu ich leczenia Ośrodkowi Chorób Rzadkich przy Poradni Chorób Genetycznych UCK. Prelegentka przekazała informację o trudnościach z jakimi boryka się ośrodek i to zarówno trudnościami finansowymi jak i organizacyjnymi. Leczenie chorób rzadkich wymaga zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin. Pomimo działania szkół i klas integracyjnych chorujące dzieci nadal czują się wykluczone.

Następna prezentacja Pani Małgorzaty Kowalewskiej z Departamentu Zdrowia UMWP dotyczyła nowej odsłony strony internetowej programyzdrowotne.pomorskie.eu. Strona ta to portal poświęcony profilaktyce i promocji zdrowia będący częścią Regionalnego Systemu Monitoringu i Ewaluacji Programów Zdrowotnych. Służyć ma także komunikacji w ramach Pomorskiego Forum Samorządowego do spraw Profilaktyki i Promocji Zdrowia umożliwiając wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Stąd też wynikła prośba do przedstawicieli JST o współpracę w jego tworzeniu – przekazywanie na bieżąco informacji o edukacji zdrowotnej i działaniach kierowanych do mieszkańców.

Kolejne wystąpienie Pani Jolanty Wierzbickiej z DZ UMWP poświęcone było sprawozdawczości z realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia i towarzyszącym temu problemom. Omówiono głównie obowiązujące obecnie przepisy prawne, które nakazują przekazywanie informacji bezpośrednio z poziomu gmin i powiatów województwa do Wojewody. Dużo zamieszania związane jest nadal z nomenklaturą stosowaną w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia oraz z powodu nieporozumień związanych z różnym rozumieniem definiowanych w aktach prawnych pojęć. Dużo kontrowersji jest wokół sposobu przekazywania środków finansowych na realizację zadań NPZ (dotacja, konkurs, dofinansowanie itd.)

Spotkanie zakończyła prezentacja Pani Katarzyny Szczuki, zastępcy dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP poświęcona  właśnie ogłoszonemu w ramach RPO WP 2020  konkursowi skierowanemu do pracodawców „Czynniki ryzyka w miejscu pracy". Przedstawione zostały ramy czasowe oraz warunki, które spełnić musi beneficjent.

Dwudniowe spotkanie zostało zakończone wspólnym zdjęciem.

Prezentacje:

 1. Historia spotkań PoFoS – Hanna Zych – Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP
 2. Regionalny Program Zdrowotny w RPO WP 2020 – Cukrzyca typu 2  - Marzena Mrozek, Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP
 3. Regionalny Program Zdrowotny w RPO WP 2020 Rehabilitacja kardiologiczna – Agnieszka Stecz, Departament Zdrowia UMWP
 4. Wybrane aspekty bezpieczeństwa epidemiologicznego w województwie pomorskim – Aneta Bardoń – Błaszkowska, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
 5. Zakażenia pneumokokowe – problem wielu dyscyplin medycznych – dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz, Klinika Chorób Zakaźnych GUMed
 6. Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc a zakażenia pneumokokamidr n. med. Iwona Damps Konstańska, Klinika Alergologii GUMed
 7. Programy polityki zdrowotnej w perspektywie nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Michał Sawicki, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
 8. Choroby rzadkie – organizacja opieki, współpraca JST z organizacjami pozarządowymi – dr n. med. Jolanta Wierzba, pediatra, genetyk, GUMed
 9. Narodowy Program Zdrowia - sprawozdania z realizacji  - Jolanta Wierzbicka, Departament Zdrowia UMWP
 10. Medycyna pracy – konkurs RPO WP 2014-2020Katarzyna Szczuka, zastępca Dyrektora  Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP

Następne spotkanie PoFoS   15 listopada 2017 r. - zapraszamy

 

view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj