Przejdź do komentarzy

XXIII spotkanie POFOS

spotkanie POFOS na sali Herbowej UMWP
Fot. Departament Zdrowia

Dnia 28 lutego 2018 roku odbyło się XXIII spotkanie Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

 

W spotkaniu wzięli udział: Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, zaproszeni goście: dr Piotr Popowski i dr n. med. Michał Brzeziński z Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, Małgorzata Kalkowska i Dorota Bucior z Wydziału Zdrowia PCZP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele JST WP z poziomu powiatów odpowiedzialni  za profilaktykę i politykę zdrowotną.

Spotkanie otworzyła pani Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, która powitała zaproszonych gości .

Posiedzenie  poświęcone było realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdawczości.

Dr n. med. Michał Brzeziński przedstawił wnioski z raportu wykonanego przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych na zlecenia Ministerstwa Zdrowia, podsumowującego realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w roku 2016. Szczególną uwagę zwrócił na sytuację w naszym województwie. Pod względem liczby działań znajdujemy się gdzieś pośrodku. W kraju dominującą grupę docelową stanowi tzw. grupa wyselekcjonowana (nie mieszcząca się w grupach wskazanych w sprawozdaniu), natomiast w województwie pomorskim większość działań skierowanych jest dla dzieci, młodzieży i uczniów. Nasze województwo realizuje także znacznie więcej działań, których odbiorcami są seniorzy.  Najwięcej zadań dotyczy celu 1 (poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa) oraz celu 2 (profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi) podczas gdy w Polsce dominuje cel 2 – finansowany głównie z tzw. ustawy „korkowej". Bardzo mało środków finansowych przeznacza się w skali kraju na zadania z celu 5 (promocja zdrowego i aktywnego starzenia się). Prelegent omówił także najczęściej występujące błędy popełniane podczas wypełniania sprawozdania z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Są to:

  • Wypełnienie tabeli niezgodnie z instrukcjami
  • Dowolność w formatowaniu danych w tabeli
  • Brak lub błędne wskazanie celu operacyjnego
  • Niewłaściwe określenie zasięgu działania (siedziba)
  • Sprawozdawanie programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

Zdecydowaną poprawę w eliminacji błędów może przynieść wprowadzenie sprawozdawczości elektronicznej. W roku obecnym po raz pierwszy zostanie to umożliwione.

O sprawozdawczości w nowym systemie elektronicznym opowiedziały Pani Małgorzata Kalkowska i Pani Dorota Bucior z Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawiły także najczęstsze problemy pojawiające się podczas sprawozdawczości. Jest to przede wszystkim brak  terminowości  przekazywanych sprawozdań oraz niemożliwość zastosowania sankcji w wypadku niezłożenia bądź błędnego sprawozdania.

Na zakończenie dyskusji dr Piotr Popowski podsumował konieczność składanych sprawozdań, które mają dać nam obraz w jaki sposób działamy w celu poprawy zdrowia populacji. Wyraził także potrzebę wsparcia na poziomie województwa wszystkich podmiotów realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez np. edukację.

W kolejnej części spotkania Pani Agnieszka Stecz z Departamentu Zdrowia UMWP przedstawiła terminy następnych spotkań oraz proponowane tematy, z których członkowie PoFoS mogą wybrać te najbardziej ich interesujące.

Zapraszamy na następne spotkanie PoFoS  - 23.05.2018 r.

Materiały do pobrania:

  1. Raport „Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego za rok 2016"
  2. Prezentacja dr n. med. Michała Brzezińskiego
  3. Prezentacja Pani Agnieszki Stecz
view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj