Przejdź do komentarzy

XXVII Spotkanie PoFoS

współpraca

Dnia 13 czerwca 2019 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się XXVII spotkanie Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PoFoS).

W spotkaniu wzięli udział: Hanna Zych-Cisoń – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Tadeusz Jędrzejczyk – Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP, zaproszeni wykładowcy: Tomasz Augustyniak – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Ilona Bryksa-Jankowska – Kierownik Działu Programów Zdrowotnych Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Katarzyna Szczuka – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP, starostowie oraz przedstawiciele powiatów województwa pomorskiego odpowiedzialni za promocję zdrowia i profilaktykę. Tematem posiedzenia było „Partnerstwo, jako dobra praktyka przy realizacji programów polityki zdrowotnej na terenie województwa pomorskiego".

Spotkanie otworzyła Pani Hanna Zych-Cisoń, która powitała zaproszonych gości oraz podsumowała działalność PoFoS, a także podziękowała jego członkom za dotychczasową owocną współpracę i zaangażowanie. Poinformowała również członków PoFoS o tym, że wspólny wysiłek i wieloletnia współpraca Samorządu Województwa Pomorskiego oraz powiatów zostały docenione w konkursie Liderzy Ochrony Zdrowia 2019 organizowanym przez czasopismo OSOZ Polska, gdzie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zdobył nagrodę „Brązowy Lider" w kategorii „Promocja Zdrowia i Profilaktyka". Następnie Pani Agnieszka Kapała-Sokalska, która odtąd pełnić będzie rolę Przewodniczącej PoFoS, wyraziła swoje poparcie dla całej inicjatywy.

Pierwszym punktem programu było uroczyste podpisanie przez starostów Porozumienia w sprawie kontynuacji wdrażania programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka". Do tegorocznej edycji programu przystąpiło w sumie 15 powiatów: bytowski, chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, pucki, słupski, tczewski, wejherowski, sztumski oraz miasta: Gdynia, Słupsk i Sopot.
Porozumienie - prezentacja

Następnie, Pan Tomasz Augustyniak – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przybliżył uczestnikom sytuację epidemiologiczną w zakresie zakażeń pneumokokowych w województwie pomorskim. Dyrektor WSSE w Gdańsku zwrócił uwagę na fakt, że zapadalność na 100 tys. na inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) jest od wielu lat w województwie pomorskim na wyraźnie wyższym poziomie niż w Polsce i w głównej mierze dotyczy osób powyżej 60 r.ż. W województwie pomorskim w latach 2015 – 2018 śmiertelność na IChP wśród osób powyżej 60 r.ż. wynosiła aż 25-38 %. Prelegent zaznaczył również, że szczepionka przeciwko pneumokokom chroni zarówno przed zakażeniami inwazyjnymi, jak i nieinwazyjnymi (zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem płuc).
Dane WSSE

W dalszej części spotkania, Pani Alicja Szczepańska-Mian – Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie przybliżyła uczestnikom działania z zakresu programów polityki zdrowotnej jakie realizowane są na terenie powiatu tczewskiego („Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPVChronię życie przed rakiem", „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego" oraz „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i NadwagiCzas na zdrowie"). Zgodnie z przedstawionymi danymi, potrzeba realizacji ww. programów wynikała ze zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu (niepokojące statystyki w zakresie zachorowań na nowotwory, wysoki koszt preparatów szczepionkowych przeciwko HPV, niska zgłaszalność na badania cytologiczne oraz narastający problem nadwagi i otyłości). Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na współpracę z samorządami gminnymi, która prowadzona jest na każdym etapie realizacji programów. Współpraca odbywa się również poprzez partycypację gmin biorących udział w programach polityki zdrowotnej w pokryciu kosztów ich realizacji. Gminy przekazują swój wkład finansowy w formie dotacji celowej dla Powiatu. Pani Agnieszka Kapała-Sokalska zapytała o trudności, z jakimi spotkał się Powiat przy realizacji programu z zakresu szczepień przeciwko HPV. Pani Alicja Szczepańska-Mian wskazała m.in. na opory rodziców, którzy często mają niepełną wiedzę lub nieprawdziwe przekonania nt. szczepień.
Powiat tczewski - Prezentacja

Kolejny punktem programu była prezentacja Pani Ilony Bryksy-Jankowskiej, która omówiła projekt „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego", dla którego Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. jest ośrodkiem koordynującym. Wspomniany projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach programu planowane jest przeprowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców województwa w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK) oraz realizacja kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej dla osób w wieku aktywności zawodowej ze stwierdzoną ChUK, najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych. Ośrodki realizujące program zlokalizowane są w Gdyni, Pucku, Lęborku, Słupsku, Wieżycy, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Sztumie, Malborku oraz Gdańsku.
Copernicus - Prezentacja

Jako ostatnia wystąpiła Pani Katarzyna Szczuka, która przedstawiła podsumowanie dotychczasowych działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  w zakresie profilaktyki, w tym:

  • Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej (RPZ) dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2,
  • wsparcia realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego,
  • działań z zakresu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,
  • Regionalnego Programu Zdrowotnego – moduł rehabilitacja kardiologiczna

DEFS - Prezentacja

view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj