Przejdź do komentarzy

XXX Spotkanie PoFoS

Dnia 21 maja 2020 r. odbyło się XXX zdalne spotkanie Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PoFoS).

W spotkaniu udział wzięli: Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP): Tadeusz Jędrzejczyk – Dyrektor Departamentu Zdrowia, Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także 16 przedstawicieli starostw zrzeszonych w ramach PoFoS.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030).

Koordynator Strategii, pan Adam Mikołajczyk, przybliżył uczestnikom spotkania podstawowe założenia zawarte w projekcie, przedstawiając obecny stan prac oraz omówił strukturę dokumentu, jego cel główny i cele strategiczne i operacyjne. Zachęcił również przedstawicieli samorządów do zgłaszania pisemnych uwag, zaznaczając, że powinny one uwzględniać nie tylko wskazanie problemów i kwestii wymagających poprawy, ale przede wszystkim propozycje zmian bądź usprawnień w danym obszarze.

Następnie dyrektorzy departamentów merytorycznych odpowiedzialnych za politykę społeczną i zdrowie – pani Katarzyna Weremko i pan Tadeusz Jędrzejczyk, omówili ukierunkowania tematyczne oraz zobowiązania wynikające z celów operacyjnych „bezpieczeństwo zdrowotne" (CO 1.3) oraz „wrażliwość społeczna" (CO 2.2), na podstawie których przygotowany zostanie wspólny Regionalny Program Strategiczny (RPS).

Prezentacja - Projekt SRWP 2030

W ostatniej części spotkania uczestnicy zaproszeni zostali do dyskusji nad zapisami projektu SRWP. Poruszono m.in. następujące zagadnienia:

  • w kontekście postępującego zarówno w województwie jak i w Polsce zjawiska starzenia się społeczeństwa, wskazano także na konieczność dofinansowania w tym zakresie nie tylko tzw. działań „miękkich", ale również infrastruktury;
  • wskazano na obecność ciągłych dysproporcji istniejących między obszarem metropolitarnym a obszarami wiejskimi bądź małych miast;
  • zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia szpitali powiatowych, szczególnie w zakresie zakupu sprzętu oraz podnoszenia jakości opieki;
  • zwrócono uwagę na problemy z obstawieniem dyżurów lekarskich na izbach wytrzeźwień wynikających m.in. z obowiązujących przepisów prawa;
  • odniesiono się do kwestii promocji zdrowia psychicznego, organizacji opieki środowiskowej i możliwości koordynacji tworzenia sieci Centrów Zdrowia Psychicznego przez Samorząd Województwa Pomorskiego;
  • zaproponowano koncepcję stworzenia na poziomie regionu ujednoliconych wzorów ofert na realizację zadań publicznych w ramach ustawy o zdrowiu publicznym, które uwzględniałyby informacje wymagane w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, do których przygotowania zobligowane są samorządy;
  • wskazano na potrzebę poruszenia kwestii profilaktyki uzależnień również w celu operacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa zdrowotnego;
  • odniesiono się do potrzeby zapewnienia zintensyfikowanych działań mających na celu integrację imigrantów w regionie w kontekście zapewnienia im dostępu do opieki zdrowotnej i społecznej.

Ustalono, że wszystkie ww. kwestie zgłoszone zostaną przez samorządy poprzez formularze konsultacyjne.

Konsultacje społeczne projektu SRWP 2030 trwają do 30 czerwca br.  Z treścią dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu.

 

view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj