Przejdź do komentarzy

XXXI Spotkanie PoFoS

12 lutego 2021 r. odbyło się XXXI zdalne spotkanie Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PoFoS).

W spotkaniu udział wzięli: Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP): Tadeusz Jędrzejczyk – Dyrektor Departamentu Zdrowia, Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, przedstawiciele starostw zrzeszonych w ramach PoFoS oraz m.in.: przedstawiciele grup lokalnych, organizacji społecznych, subregionów i instytucji akademickich.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej (na lata 2021-2030), w skrócie: RPS.

Dyrektorzy departamentów merytorycznych - pani Katarzyna Weremko oraz pan Tadeusz Jędrzejczyk, przybliżyli uczestnikom spotkania podstawowe założenia zawarte w projekcie RPS, przedstawiając obecny stan prac oraz strukturę dokumentu, priorytety, działania, ograniczenia. Zachęcili również uczestników spotkania do zgłaszania pisemnych uwag, zaznaczając, że powinny one uwzględniać nie tylko wskazanie problemów i kwestii wymagających poprawy, ale przede wszystkim propozycje zmian bądź usprawnień w danym obszarze.

W ostatniej części spotkania uczestnicy zaproszeni zostali do dyskusji nad zapisami projektu RPS. Poruszono m.in. następujące zagadnienia:

  • podniesiono kwestię pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego i rozszerzenia go o kolejne placówki;
  • wskazano na potrzebę uzupełnienia zapisów dotyczących poprawy jakości świadczeń zdrowotnych o elementy żywienia szpitalnego, bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa pacjenta (ich pomiaru) oraz odporności placówek ochrony zdrowia, koordynowanej opieki okołoporodowej nad kobietami i dziećmi z wadami letalnymi, wzmocnienia roli pacjenta w procesie leczenia (tzw. pacjentocentryzm);
  • wskazano na potrzebę uwypuklenia kwestii przeciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz problemów całego systemu pomocy doraźnej;
  • zwrócono uwagę na istotę badań rozwojowych i wdrożeniowych oraz certyfikacji jednostek systemu zdrowia;
  • odniesiono się do kwestii deinstytucjonalizacji i wskazano na potrzebę rozwoju grup samopomocy oraz systemu reintegracji osób uzależnionych;
  • zaproponowano rozszerzenie zapisów dotyczących współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie rozwoju kadr medycznych i okołomedycznych;
  • wskazano na ograniczenia wskaźników do działań, ze względu na ich potencjalny zawężający charakter.

Konsultacje społeczne projektu RPS trwają do 5 marca br. Z treścią dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu.

view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj