Przejdź do komentarzy

XXXII Spotkanie PoFoS

24 lutego 2021 r. odbyło się XXXII zdalne spotkanie Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PoFoS).

 

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni prelegenci a także przedstawiciele starostw zrzeszonych w ramach PoFoS.

Posiedzenie poświęcone było omówienie Roli samorządów terytorialnych w kreowaniu polityki
w obszarze ochrony zdrowia psychicznego .

Po rozpoczęciu spotkania i powitaniu uczestników przez Członkinię Zarządu Województwa Pomorskiego Panią Agnieszkę Kapałę – Sokalską, głos zabrała Pani dr n. med. Izabela Łucka Konsultant Wojewódzka ds. psychiatrii dzieci i młodzieży, która w swoim wystąpieniu przybliżyła stan ochrony zdrowia psychicznego w czasach pandemii COVID. Pani Łucka wskazała na wielkie problemy z jakimi zetknęła się polska psychiatria oraz wskazała telemedycynę jako narzędzie pozwalające zaopiekować się pacjentem i nie zostawić go w chorobie bez pomocy. W chwili obecnej wszyscy eksperci są zgodni, iż telemedycyna oraz hybrydowe formy udzielania świadczeń pozwolą na zachowanie dostępności do świadczeń, zapewnią ciągłość procesu terapeutycznego, pozwolą na wypracowanie nowych metod diagnostycznych oraz przełamią nieufność do nowych rozwiązań technicznych. Telemedycyna w opiece psychiatrycznej może stanowić cenne uzupełnienie całego procesu terapeutycznego ale niesie za sobą również wiele kwestii, które należy sprecyzować a mianowicie kluczowe jest sprecyzowanie zasad bezpieczeństwa w sieci i oczywiście sposób finansowania tychże świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kolejną uczestniczką spotkania była Pani Alina Kaszkiel-Suska Prezes Fundacji Fosa, która dokonała pierwszego podsumowania funkcjonowania Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego, które stanowią podstawę wprowadzanej reformy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Czas rozpoczęcia działalności przywołanych wyżej Ośrodków zbiegł się z rozpoczęciem pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie co nie umożliwiło przewidywaną realizację świadczeń w wysokości 412 miesięcznie. Na 139 Ośrodków funkcjonujących w Polsce tylko 30% wykonało ilość poradni nałożonych przez Narodowy fundusz Zdrowia. Wszyscy uczestnicy oraz realizatorzy są zgodni, iż ten kierunek zmian w psychiatrii dzieci i młodzieży tj. realizacja świadczeń jak najbliżej małoletnich pacjentów i udzielanie im adekwatnej do ich stanu pomocy jest słuszny, ale wymaga to wielkich nakładów pracy i zmiany całego systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie Ankiet w sprawie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 na obszarze województwa pomorskiego, które zostały nadesłane przez starostwa powiatowe. Omówienie ankiet stanowiło wprowadzenie do dyskusji nad planem umiejscowienia na terenie województwa pomorskiego Centrów Zdrowia Psychicznego. Wprowadzenie do dyskusji zrobił Tadeusz Jędrzejczyk Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędy Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz w dalszej części głos zabrała Pani Blanka Skrzypkowska-Brancewicz Konsultant Wojewódzki ds. psychiatrii. Było to pierwsze spotkanie wprowadzające w zagadnienia związane z koniecznością stworzenia planu rozmieszenia centrów zdrowia psychicznego na terenie województwa pomorskiego zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2022. Przedstawiono koncepcję powstania minimum 10 centrów zdrowia psychicznego zgodnie z mapą załączoną do prezentacji.

Przy braku pytań i sprzeciwu spotkanie zakończono. 

Prezentacje ze spotkania:

  1. Dr n. med. Izabela Łucka - Ochrona zdrowia psychicznego w czasach pandemii - podsumowanie oraz wyzwania na przyszłość.
  2. FOSA - Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
  3. Tadeusz Jędrzejczyk - Rola samorządów terytorialnych w kreowaniu polityki w obszarze ochrony zdrowia psychicznego.

 

view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj