Przejdź do komentarzy

Wiadomości

Zdrowie Pracowników – ruszył konkurs

pracownik w kasku
Fot. pixabay

Ukłon w stronę pracodawców i ich pracowników czyli ruszył konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W ostatnich latach obserwujemy w naszym regionie wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne. Oprócz pogarszającego się stanu zdrowia pracownika stanowią one znaczące obciążenie zarówno dla pracodawców jak i budżetu państwa w postaci wysokiej absencji chorobowej.  Niewątpliwie  część z nich rozwija się z przyczyn, które znajdują swoje źródła w środowisku pracy. Do takich chorób należą m.in. choroby układu sercowo - naczyniowego oraz zaburzenia i choroby psychiczne. Wraz z postępem cywilizacyjnym, czynnikiem, który zbiera spore żniwo jest przewlekły stres.

Jak ważne jest zagadnienie utrzymania dobrego stanu zdrowia osób pracujących poprzez niwelowanie czynników ryzyka w miejscu pracy świadczy fakt ukierunkowania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na wsparcie projektów skoncentrowanych na wsparcie potencjału zdrowia osób pracujących .

W ramach Osi priorytetowej 5 - Priorytetu Inwestycyjnego 8vi „ Aktywne i zdrowe starzenie się"  skupiono się na celu szczegółowym: „Zwiększenie udziału mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej".

Przedmiotowy konkurs  to ukłon w stronę pracodawców i ich pracowników . Środki finansowe będą przekazane bezpośrednio pracodawcom i organizacjom pracodawców, a projekty ukierunkowane będą na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników.

Na co i kto moze składac wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1)  publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,

2)  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3)  związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)  organizacje pozarządowe,

5)  organizacje przedsiębiorców,

6)  przedsiębiorcy,

7)  instytucje edukacyjne,

8)  szkoły wyższe,

9)  podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym:

a) wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących, w szczególności poprzez:

i) ograniczanie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i wynikających ze specyfiki zakładu pracy,

ii) przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,

b) promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie ww. działań wskazanych, obejmującą m.in.:

i) akcje profilaktyczne,

         ii) akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

view szablon artykułuUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj