Zum Inhalt wechseln

„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” – konkurs na realizatora ogłoszony

szczepionka i kula ziemska
Fot. pixabay

Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 876/356/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r., ogłosił konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka".

Oferty na realizację zadania należy złożyć do dnia  6.09.2018 r. do godziny 15:45.  

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub w sekretariacie Departamentu Zdrowia lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka".

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Materiały konkursowe:

  1. Uchwała nr 876/356/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. 
  2. Ogłoszenie konkursu
  3. RPPZ szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka
  4. Wzór oferty
  5. Oczekiwana liczba osób objętych szczepieniem
  6. Regulamin komisji konkursowej
view szablon artykułuWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept