Zum Inhalt wechseln

Wiadomości

Opieka paliatywna – medycyna czy psychologia? Konferencja w Europejskim Centrum Solidarności

Nagroda za zaangażowanie w rozwój ruchu hospicyjnego wręczona w 2017 r. podczas III Konferencji Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza
Nagroda za zaangażowanie w rozwój ruchu hospicyjnego wręczona w 2017 r. podczas III Konferencji Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Fot. źródło: Facebook

Warsztaty oraz wykłady specjalistów z całej Polski poświęcone różnym aspektom codziennej, interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem z przewlekłą, zagrażającą życiu chorobą – to tematy, które zostaną poruszone podczas IV Konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC . Wydarzenie odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności, 5 i 6 października 2018 r.

Wydarzenie, które patronatem honorowym objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, jest organizowane przez Fundację Hospicyjną.

Tematyka spotkań obejmie problematykę m.in. z różnych dziedzin medycyny, psychologii i fizjoterapii.

Wielowątkowa tematyka konferencji

Wykład inauguracyjny – Opieka paliatywna wczoraj, dziś i jutro wygłosi pionier opieki hospicyjnej w Wielkiej Brytanii, dr Robert Twycross. Debatę o dobrych praktykach i trudnościach w opiece paliatywno-hospicyjnej poprowadzi prof. Piotr Krakowiak. O tym, jak wspierać osoby przewlekle chore opowie psycholog, dr Maria Rogiewicz. Drugi dzień konferencji wypełniony będzie sesjami poruszającymi aspekty opieki pielęgniarskiej psychiatryczne, fizjoterapeutyczne. W ramach sesji dotyczącej leczenia bólu wystąpi m.in. dr hab. Małgorzata Krajnik.

Nagrody dla zasłużonych

Szczególnym pretekstem do naukowej refleksji, wymiany doświadczeń i debaty na temat sytuacji i wyzwań współczesnej opieki u kresu życia będzie 35. rocznica utworzenia w Gdańsku domowego zespołu hospicyjnego, działającego dziś jako Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC.

W związku z tym jubileuszem, pierwszego dnia konferencji, podczas sesji jubileuszowej, zostaną wręczone nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w tworzenie modelu domowej opieki hospicyjnej.

Za udział w konferencji będą przysługiwały punkty edukacyjne. Całkowity dochód z konferencji zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

Rejestracja na konferencję

Koszt udziału w konferencji:

lekarze: 350 zł
pielęgniarki i inne zawody: 150 zł

5-6 października 2018 r.

Europejskie Centrum Solidarności

plac Solidarności 1

Gdańsk

Program konferencji:

5 października 2018

godz. 9.00-11.45

warsztaty psychologiczne

Maria Rogiewicz – Jak nie spalić się dobrze pracując? Przeciwdziałanie zespołowi zmęczenia

pomaganiem 

dr Dominik Krzyżanowski – Przekazywanie trudnych informacji w opiece paliatywno-hospicyjnej

mgr Anna Marlęga-Woźniak – Sytuacja opiekunów rodzinnych – analiza przypadków

warsztaty medyczne

Ewa Malek – dializa otrzewnowa

dr n. k. f. Agnieszka Wójcik – rehabilitacja

dr Rafał Młynarski – porty

 

godz. 8.00-12.00 – rejestracja uczestników konferencji

godz. 12.00-12.50 – sesja rocznicowa, moderator dr Anna Janowicz

godz. 12.00-12.20 – rozpoczęcie konferencji – 35-lecie Hospicjum ks. E. Dutkiewicza SAC – Anna Janowicz

godz. 12.20-12.50 – wręczenie nagród im. ks. Dutkiewicza SAC – Alicja Stolarczyk

godz. 12.50-14.10 – sesja wprowadzająca, moderator ks. prof. Piotr Krakowiak      

godz. 12.50-13.30 – wykład inauguracyjny – Opieka paliatywna wczoraj, dziś i jutro. Wieczne wyzwania – dr Robert Twycross

godz. 13.30-14.10 – debata: Wczoraj – dziś – jutro. Dobre praktyki i trudności w opiece paliatywno-hospicyjnej, moderatorzy: ks. prof. Piotr Krakowiak, Elżbieta Skowrońska, Leszek Pawłowski, Agnieszka Paczkowska

godz. 14.10-15.10 – przerwa na lunch

godz. 15.10-16.40 – sesja wykładowa – Dobre praktyki w opiece paliatywno-hospicyjnej, moderator Anna Janowicz

godz. 15.10-15.30 – Jak wspierać chorego w chorobie przewlekłej? – dr Maria Rogiewicz

godz. 15.30-15.50 – Opiekun rodzinny nie musi być sam?  – dr Anna Janowicz

godz. 15.50-16.10 –  Zapomniani żałobnicy są wśród nas? Program wsparcia osieroconych dzieci i nastolatków – Tumbo Pomaga – mgr Agnieszka Paczkowska

godz. 16.10-16.30 – Czy resocjalizacja w hospicjum jest możliwa? Wolontariat osób skazanych jako szczególna forma wolontariatu hospicyjnego – płk Lesław Bryłkowski, ppłk Robert Witkowski

godz.  16.30-16.40 – dyskusja

6 października 2018 r.
godz. 9.00-10.10 – Sesja I – aspekty leczenia bólu

godz. 9.00-9.20 – Lek przeciwbólowy – wykład sponsorowany

godz. 9.20-9.40 – Wielowymiarowe aspekty leczenia bólu – dr. hab.Małgorzata Krajnik

godz. 9.40-10.00 – Marihuana medyczna – dr n. med. Janusz Wojtacki

godz. 10.00-10.10 – dyskusja
godz. 10.10-11.30 – Sesja II – aspekty psychiatryczne
godz. 10.10-10.30 – Lek na depresję – wykład sponsorowany

godz. 10.30-10.50 – Aspekty opieki nad pacjentem z zaawansowanym otępieniem – dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka

godz. 11.00-11.20 – Jakościowe zaburzenia świadomości w opiece paliatywnej – dr n. med. Alina Wilkowska

godz. 11.20-11.30 – dyskusja
godz. 11.30-11.50 – przerwa na kawę

godz. 11.50-13.00 – Sesja III – aspekty wielospecjalistyczne
godz. 11.50-12.10 – Aspekty anestezjologiczne w opiece paliatywnej

godz. 12.10-12.30 – Aspekty kardiologiczne opieki paliatywnej

godz. 12.30-12.50 – Aspekty hematologiczne w opiece paliatywnej

godz. 12.50-13.00 – dyskusja
godz. 13.00-14.00 – przerwa na lunch

godz. 14.00-15.10 – Sesja IV – aspekty opieki pielęgniarskiej
godz. 14.00-14.20 – Dializa otrzewnowa – mgr Ewa Malek

godz. 14.20-14.40 – Żywienie pozajelitowe w domu – mgr Aleksandra Sukalowska

godz. 14.40-15.00 – Obsługa portów – dr Rafał Młynarski

godz. 15.00-15.10 – dyskusja

godz. 15.10-16.00 –  Sesja V – aspekty fizjoterapeutyczne

godz. 15.10-15.30 – Duszność – dr n. k. f. Agnieszka Wójcik

godz. 15.30-15.50 – Toaleta drzewa oskrzelowego

godz. 15.50-16.00 – dyskusja

godz. 16.00 – zakończenie konferencji

view szablon artykułuWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept