Zum Inhalt wechseln

Protokół z IX spotkania Zespołu ds. AIDS

W dniu 5 lutego 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu de. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS (Zespół HIV/AIDS) na terenie województwa pomorskiego.

Jacek Sękiewicz, Przewodniczący Zespołu powitał zgormadzonych po raz pierwszy w nowym roku. Następnie podziękował Pani Małgorzacie Kowalewskiej, która kończy pracę w UMWP, za udział w pracach Zespołu ds. AIDS.

Na początku spotkania członkowie Zespołu przedstawili stopień realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniem HIV i Zwalczania AIDS w roku obecnym przez instytucje, które reprezentują. Poruszono także temat finansowania i obłożenia przez pacjentów działających w naszym województwie punktów konsultacyjnych. Pan Hęćko wspomniał o wykonywanym w PKD w Gdańsku trójteście - kiła, HCV, HIV i o tym jak wzrosła liczba osób zakażonych kiłą. Pani Aneta Bardoń – Błaszkowska, potwierdziła to i podkreśliła trudności w docieraniu informacji o zakażonych pacjentach do Inspekcji Sanitarnej. Pojawia się także problem z finansowaniem testów wykrywających kiłę. Poruszono także temat powstania punktu konsultacyjno diagnostycznego w Gdyni.

Przedstawiciele Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej przypomnieli o zaplanowanym na wiosnę Festiwalu Filmów o tematyce HIV/AIDS. Jego uczestnikami będzie młodzież nie tylko z województwa pomorskiego ale też i kilku przyległych (kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmiński-mazurskie). Prezentowane filmy świadczą o coraz większej świadomości młodzieży na temat drogi przenoszenia zakażeń HIV (głównie przez kontakty seksualne, a nie przez iniekcyjne używanie narkotyków) a tym samym wskazują, że jest to skuteczna edukacja. Festiwal odbędzie się 9 kwietnia 2019 r.

Pani Klaudia Głodowska wspomniała o nieocenionej współpracy z ośrodkiem w Wandzinie na rzecz osób uzależnionych, zakażonych HIV. Ważne jest aby dotrzeć do człowieka, który ze swoją chorobą, czuje się samotny, opuszczony. Wskazała jak potrzebna jest terapia dla osób współuzależnionych. Pan Adam Hęćko poinformował, że MONAR prowadzi taką terapię. Rodziny, które w niej uczestniczą mogą wymienić się doświadczeniami. Pani Ola Rusak opowiedziała o akcji w wybranych dzielnicach w Gdyni „Street parada". Pani Małgorzata Wrzesińska opowiadała o akcjach w Gdańsku „ Street bus", „Bezpiecznik". Pan Adam Hęćko pochwalił współpracę z Miastem Gdańskiem.

Pan Krzysztof Supłatowicz opowiedział o planach Policji wyposażenia radiowozów w zestawy przeciw HIV. Cały czas prowadzone są szkolenia dla funkcjonariuszy związane z profilaktyką HIV.

Następne spotkanie Zespołu zaplanowano na dzień 26.03.2019 r.

view szablon artykułuWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept