Zum Inhalt wechseln

PROTOKÓŁ z XII spotkania Zespołu ds. AIDS

W dniu 8 października 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Zespół HIV/AIDS) na terenie województwa pomorskiego

Pan Jacek Sękiewicz, Przewodniczący Zespołu, powitał zgromadzonych członków Zespołu HIV/AIDS oraz zaproszonych gości oraz przedstawił nową członkinię Zespołu, Panią Aleksandrę Gac – Kierownika Referatu Polityki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP).

Pan Adam Hęćko z Fundacji Pomorski Dom Nadziei przedstawił sprawozdanie z działalności Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) w Gdańsku i Gdyni. Wskazał, że do sierpnia 2019 r. w gdańskim PKD test na HIV wykonano 1262 razy, co stanowi wzrost o 221 w porównaniu do stanu na koniec sierpnia 2018 r. 1244 osobom zaproponowano dodatkowo wykonie 1029 testów w kierunku HCV (sfinansowanych przez MONAR i z darowizn), 291 testów na kiłę (sfinansowanych przez MONAR) oraz 66 testów szybkich (sfinansowanych ze środków pozyskanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Spośród wszystkich osób poddających się badaniom w gdańskim PKD, najbardziej liczną grupę stanowiły kolejno: osoby między 20 a 29 r.ż., osoby między 30 a 39 r.ż. (o połowę mniej), osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat, nastolatkowie (w tym 3 osoby niepełnoletnie) oraz osoby między 50 a 59 r.ż. We wszystkich grupach wiekowych większość badanych stanowili mężczyźni. Na badanie zdecydowało się 37 ciężarnych. Uzyskano 12 dodatnich wyników na obecność przeciwciał HCV oraz 8 w kierunku kiły. Ponadto, uzyskano 25 potwierdzonych wyników HIV dodatnich (u 8 kobiet i 17 mężczyzn, z czego 9 z nich należało do grupy MSM). 6 zakażonych kobiet i 5 zakażonych mężczyzn (wśród nich tylko 1 homoseksualny) nie miało narodowości Polskiej (w większości pochodzili z Ukrainy). Wszystkie osoby, które uzyskały dodatni wynik testu potwierdzającego zostały skierowane do poradni chorób zakaźnych w celu podjęcia leczenia antyretrowirusowego. W odniesieniu do PKD funkcjonującego w Gdyni, do końca sierpnia w kierunku HIV przebadano 66 osób, z czego u jednej stwierdzono obecność zakażenia.

Następnie Pani Justyna Narloch z Departamentu Zdrowia UMWP, przedstawiła obecną sytuację w zakresie prac nad utworzeniem PKD w Słupsku. Wskazała, że w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS", wpłynęła tylko jedna oferta, przesłana przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., który został wybrany na realizatora ww. zadania Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 926/77/19 z dnia 12 września 2019 roku. Z realizatorem podpisano już umowę i w najbliższych dniach przekazana zostanie dotacja na realizacje zadania.

Pan Jacek Sękiewicz zapytał zebranych o planowane działania z zakresu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS. Uczestnicy spotkania zaproponowali podjęcie wspólnej inicjatywy Zespołu, jakim byłaby organizacja konferencji dla pracowników medycznych. Konferencja byłaby objęta honorowymi patronatami Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego oraz Prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni. Wstępnie ustalono, że konferencja odbędzie się 4 czerwca 2020 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego UMWP.

Następne spotkanie Zespołu zaplanowano na dzień 21 stycznia 2020 r.

view szablon artykułuWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept