Zum Inhalt wechseln

PROTOKÓŁ z XIII spotkania Zespołu ds. AIDS

W dniu 21 stycznia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (UMWP) odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Zespół HIV/AIDS) na terenie województwa pomorskiego

Pan Jacek Sękiewicz, Przewodniczący Zespołu, powitał zgromadzonych członków Zespołu HIV/AIDS oraz Dyrektora Departamentu Zdrowia UMWP Pana Tadeusza Jędrzejczyka. Następnie przedstawił nową członkinię Zespołu, Panią Justynę Rozbicką-Stanisławską – przedstawicielkę Prezydenta miasta Sopotu.

Pan Adam Hęćko z Fundacji Pomorski Dom Nadziei przedstawił sprawozdanie z obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, który obchodzony jest 1 grudnia. Fundacja Pomorski Dom Nadziei organizuje obchody od 2004 r. Również w tym roku tradycyjną czerwoną kokardkę ułożoną ze zniczy odpalono przed kościołem pw. Św. Jerzego w Sopocie, na znak solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS oraz ich rodzinami i przyjaciółmi. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i uczestniczyli w nim również członkowie Zespołu HIV/AIDS (m.in. przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PPWIS)). Zakup materiałów promocyjnych, które rozdane zostały uczestnikom obchodów i przechodniom, a także zniczy, sfinansowany został z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach działań Zespołu HIV/AIDS.

Następnym punktem spotkania było przedstawienie przez członków Zespołu działań realizowanych w 2019 roku w ramach Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS. Zbiorcze informacje w tym zakresie przedstawiono w tabeli poniżej.

Jednostka uczestnicząca w Zespole HIV/AIDS

Działania podjęte w 2019 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Współorganizacja Międzywojewódzkiego Festiwalu Krótkich Filmów o HIV (we współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej (PTOZ) oraz Polskim Towarzystwem Higienicznym).

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z 4 województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego;

Współorganizacja Europejskiego Tygodnia Testowania (we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni i PTOZ)

Realizacja działań statutowych, tj. monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie HIV/AIDS w regionie i działania przeciwepidemiczne

Przygotowanie i dystrybucja elektroniczna ulotek informacyjnych promujących testowanie się w kierunku HIV

Samorząd Województwa Pomorskiego

Finansowanie prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) w Słupsku

Dofinansowanie działalności PKD w Gdańsku

Dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS

Organizacja spotkań Zespołu HIV/AIDS

Miasto Sopot

Współpraca z Fundacją Pomorski Dom Nadziei przy organizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół średnich z terenu miasta Sopotu i kampanii edukacyjnej Bezpieczne Gruchanie dla studentów

Sopocki „Partyworking" (we współpracy z Fundacją Czyste Dźwięki)

+ badania ankietowe wśród odbiorców partyworkingu w zakresie postrzegania przez nich zasadności realizacji działań na rzecz edukacji oraz profilaktyki uzależnień oraz chorób przenoszonych drogą płciową

Szkolenia dla nauczycieli w tematyce nowych substancji psychoaktywnych, charakterystyki obecnych tendencji używania substancji psychoaktywnych w Polsce oraz ryzykownych zachowań wśród młodzieży oraz problematyki HIV/AIDS

Pomoc w organizacji Światowego Dnia Walki z AIDS

Miasto Gdynia

Streetworking skierowany do dzieci i młodzieży w wybranych dzielnicach Gdyni

Współorganizacja Europejskiego Tygodnia Testowania

Miasto Gdańsk

Organizacja akcji „Bezpieczne gruchanie"

Organizacja turnusów dla osób seropozytywnych

Dofinansowanie działalności PKD w Gdańsku

Programy edukacji seksualnej

Organizacja obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS

Wojewoda Pomorski

Przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań zgodnych z Harmonogramem Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w województwie pomorskim

Gdański Uniwersytet Medyczny

Szkolenia dla studentów z tematyki HIV/AIDS (wszystkie kierunki z wyjątkiem pielęgniarstwa i położnictwa)

Następnie, decyzją Przewodniczącego Zespołu wprowadzono zmianę do programu posiedzenia i zamiast punktu dotyczącego „Programu Realizacji Krajowego Programu w roku 2020 w województwie pomorskim" (punkt ten zostanie omówiony na następnym posiedzeniu Zespołu), podjęto dyskusję na temat organizacji przez Zespół konferencji dotyczącej tematyki HIV/AIDS. Ustalono wstępnie, że konferencja odbędzie się 4 czerwca br. w sali im. Lecha Bądkowskiego, a jej tematem będzie: „Zakażenia HIV/AIDS. Ile? Gdzie? Kiedy? Jak? – Konferencja dla pracowników ochrony zdrowia". Podjęto również decyzje w sprawie potencjalnych prelegentów – swój wkład merytoryczny zaproponowali dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz oraz Pani Aneta Bardoń-Błaszkowska. Ustalono również, że w najbliższym czasie podjęte zostaną rozmowy mające na celu pozyskanie pozostałych prelegentów.

Następne spotkanie Zespołu zaplanowano na dzień 31 marca 2020 r.

view szablon artykułuWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept