Zum Inhalt wechseln

PROTOKÓŁ z XV spotkania Zespołu ds. AIDS

W dniu 20 października 2020 roku odbyło się zdalne spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Zespół HIV/AIDS) na terenie województwa pomorskiego

Tematem spotkania było podsumowanie zdalnej konferencji Zespołu pn. „HIV/AIDS. Kto? Gdzie? Kiedy? Jak?". Pan Jacek Sękiewicz, Przewodniczący Zespołu, powitał zgromadzonych członków Zespołu HIV/AIDS.

Justyna Narloch z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawiła prezentację podsumowującą wydarzenie. Konferencja trwała 2 miesiące (od 15 sierpnia  do 15 października 2020 r.) i ze względu na pandemię COVID-19 miała charakter całkowicie zdalny. Na dedykowanej stronie internetowej https://hiv.pomorskie.eu/ opublikowano 7 filmów z wykładami ekspertów, które dostępne były dla zarejestrowanych uczestników. W sumie w konferencji udział wzięło 151 osób, głównie pracowników służby zdrowia i studentów. Na zakończenie konferencji odbyła się transmisja na żywo za pośrednictwem facebooka. Transmisja miała formę webinarium z udziałem ekspertów:  Dr n. med. Roberta Kowalczyka – Kierownika Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Pani Agaty Stoli z Fundacji Edukacji Społecznej. Pan Jacek Sękiewicz podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie konferencji.

Prezentacja dostępna TUTAJ

Następnie, poszczególni członkowie Zespołu opowiedzieli o działaniach w zakresie HIV/AIDS jakie udało im się zrealizować mimo pandemii oraz o tych, z których musieli zrezygnować, bądź które zaplanowali na kolejne miesiące. Pani Małgorzata Kowalewska z Gdyńskiego Centrum Zdrowia opowiedziała o planach związanych z organizacja testowania w kierunku HIV w grudniu br. Wskazała, że wszystkie działania, jeżeli tylko było to możliwe realizowane były w formule on-line, a część umów wymagała aneksowania ze względu na zaistniała sytuację epidemiczną. O podobnych doświadczeniach opowiedziała Pani Justyna Rozbicka-Stanisławska z Urzędu Miasta Sopotu. Ponadto wskazała, że m.in. działania obejmujące warsztaty w szkołach musiały zostać zawieszone. Pan Adam Hęćko z Fundacji Pomorski Dom Nadziei opowiedział o stanie realizacji projektów prowadzonych przez Fundację. Wskazał, że udało się zrealizować część projektów m.in. turnusy rehabilitacyjne, jednak np. projekt „Bezpieczne gruchanie" musiał zostać zawieszony. Ze względu na pandemię, grupy wsparcia funkcjonują w trybie on-line. Fundacja rozdysponowała również 22 pakiety środków ochrony indywidualnej. Pan Adam poruszył również problem pomieszczeń dla PKD w Gdyni, który do tej pory mieścił się przy ul. Huzarskiej. Trwają rozmowy w tym zakresie z Prezydentem Miasta Gdyni. Pan Zbigniew Zawadzki z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zaznaczył, że działania Sanepidu ukierunkowane są obecnie głównie na walkę z pandemią.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, dr n. med. Tomasz Smiatacz zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację chorych na AIDS w województwie. Kontrakt na leczenie pacjentów chorych na AIDS w województwie pomorskim posiada jedynie Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, które obecnie przyjmuje jedynie osoby chore na COVID-19.

Na zakończenie spotkania poruszono temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia AIDS 1 grudnia. Zaproponowano, aby obchody zorganizowane zostały w formie zdalnej na facebooku Samorządu Województwa Pomorskiego i z tej okazji wykłady wideo z konferencji Zespołu zostaną udostępnione na stroie programyzdrowotne.pomorskie.eu.
We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept