Zum Inhalt wechseln

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka - Konsultacje

ręce lekarza i pacjenta, komputer, stetoskop
Fot. pixabay

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych samorządu województwa należy w szczególności m.in. opracowanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami.

W związku z powyższym Samorząd Województwa Pomorskiego informuje o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka".

Do projektu gminy i powiaty województwa pomorskiego mogą zgłaszać ewentualne sugestie, wnioski i uwagi w terminie do 10 dni od daty opublikowania ww. projektu programu na adres e-mail dz@pomorskie.eu i a.stecz@pomorskie.eu

RPPZ Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka

view szablon artykułuWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept