Zum Inhalt wechseln

Szkoły Promujące Zdrowie

szkoła w lesie
pixabay

Szkoła Promująca Zdrowie to program realizowany w Polsce od 1991 roku.

Ma on na celu promowanie zdrowego stylu życia w społecznościach szkolnej i lokalnej poprzez:

  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie,
  • stwarzanie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów, 
  • umożliwianie uczniom rozwoju potencjału psychicznego, fizycznego i społecznego,
  • zapewnienie zdrowego środowiska do pracy i nauki,
  • włączenie edukacji zdrowotnej do programu nauczania,
  • włączenie służby zdrowia do działań szczególnie edukacyjnych w szkole.

Trzyletni projekt pilotażowy (1992-1995) zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia, realizowany był pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Pierwsza sieć szkół promujących zdrowie utworzono w ówczesnym województwie ciechanowskim.

Aktualnie w województwie pomorskim jest 157 szkół promujących zdrowie (stan na listopad 2016 r.) 

Szkoły promujące zdrowie można znaleźć pod tym adresem.

view szablon artykułuWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept