Zum Inhalt wechseln

Grafika zawiera od lewej logotyp z napisem po prawej stronie "Fundusze Europejskie Program Regionalny", flagę Polski z napisem po prawej stronie "Rzeczpospolita Polska", logotyp z napisem po prawej stronie "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego" oraz flegę Unii Europejskiej z napisem po lewej stronie "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego"

Wiadomości

Tytuł projektu:

"Pomorskie wspiera"

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

 

Oś Priorytetowa VI „Integracja"

Działanie 6.2 "Usługi społeczne"

Poddziałanie 6.2.2. "Rozwój usług społecznych"

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie i ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID – 19.

Zaplanowane w Projekcie działania ukierunkowane są na wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno – gospodarczej, poprzez zapewnienie im zindywidualizowanych i zdeinstytucjonalizowanych świadczeń w postaci: porad psychologicznych, usług opiekuńczych świadczonych przez wolontariuszy, usług zdrowotnych oraz profilaktyczne szczepienia przeciw pneumokokom.

 

Wartość dofinansowania: 7 571 699,02

Wartość całkowita projektu: 7 970 209,50 zł

Czas trwania projektu: 01.01.2021 – 30.06.2023

 

W projekcie może wziąć udział 3000 mieszkańców województwa pomorskiego (1500 kobiet), dotkniętych COVID-19, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny.

 

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje:

  1. Usługi opiekuńcze w formie wolontariatu.
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – fizjoterapia oddechowa.
  3. Wsparcie psychologiczne.
  4. Profilaktyczne szczepienia przeciw pneumokokom.
  5. Zajęcia edukacyjne związane z profilaktyką zdrowotną.

 


Plakat projektu "Pomorskie wspiera"


We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept