Zum Inhalt wechseln

Informator o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych na terenie Trójmiasta i okolic

informatory

W celu wsparcia mieszkańców Trójmiasta oraz powiatów gdańskiego, kartuskiego, wejherowskiego i starogardzkiego w dokonywaniu właściwego wyboru placówki w przypadku nagłego zachorowania lub zagrożenia zdrowia czy życia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki Społecznej przygotował Informator o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych na terenie Trójmiasta i okolic.

Można w nim znaleźć informacje m.in. na temat:

  • podstaw prawnych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce,
  • warunków oraz formalności jakich należy dopełnić aby uzyskać dostęp do świadczeń zdrowotnych, w tym jak uzyskać PESEL,
  • miejsc zaopatrywania stanów nagłych (w tym m.in. POZ, AOS, SOR)
  • aptek dyżurnych.

Informator dostępny jest w 5 wersjach językowych. Został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Uwzględniono w nim również uwagi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny rodzinnej, Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Fundacji AID Ratunek oraz podmiotów leczniczych.

Patronat nad informatorem objęła Fundacja MY PACJENCI oraz Fundacja AID Ratunek.

 

Linki do pobrania:

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W STANACH NAGŁYCH NA TERENIE TRÓJMIASTA I OKOLIC

GUIDE ABOUT AVAILABLE FORMS OF HEALTH SERVICES IN EMERGENCIES IN THE TRI-CITY AND SURROUNDING AREAS

ДОВІДНИК ПРО ДОСТУПНІ ФОРМИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У ТРИМІСТІ ТА ОКОЛИЦЯХ

СПРАВОЧНИК ДОСТУПНЫХ ФОРМ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ТРУЙМЯСТА И ОКРЕСТНОСТЕЙ

LEITFADEN ZU VORHANDENEN FORMEN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG IN NOTFÄLLEN IN DER DREISTADT UND UMGEBUNGWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept