Zum Inhalt wechseln

Pomorskie Forum Samorządowe ds. Profilaktyki i Promocji ZdrowiaWspółpraca

Pomorskie Forum Samorządowe (PoFoS) to powołana w 2012 roku inicjatywa samorządów województwa pomorskiego na rzecz poprawy i rozwoju pomorskiej profilaktyki i promocji zdrowia.

PoFoS jest integralną częścią Regionalnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych i umożliwia:

  • Stały kontakt przedstawicieli lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego z Samorządem Województwa Pomorskiego;
  • Wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
  • Budowanie kompetencji zdrowotnych mieszkańców województwa poprzez wyedukowanych samorządowców;
  • Promowanie projektów partnerskich;
  • Lobbowanie współpracy miedzysektorowej.We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept