view

Konferencja pn. "ROZWÓJ DRÓG WODNYCH W POLSCE"

Organizatorzy: sygnatariusze porozumień ds. rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Województwa Pomorskie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie

Termin konferencji

Gdańsk, 27-28 listopada 2019 r.

Miejsce konferencji 

27 listopada 2019 roku - Qubus Hotel Gdańsk, ul. Chmielna 47-52, Gdańsk 

28 listopada 2019 roku - wizyta studyjna w Porcie Morskim Gdańsk SA 

Cele konferencji 

Konferencja ma na celu przybliżenie istotnych aspektów dotyczących rozwoju dróg wodnych w Polsce, począwszy od zagadnień turystyczno-kulturalnych, poprzez problematykę odpowiedzialności za środowisko i społeczność lokalną, aż po kwestie gospodarcze. Na spotkaniu będą zaprezentowane działania oraz inicjatywy administracji rządowej i samorządowej, związane z pracami na rzecz rewitalizacji wodnego transportu śródlądowego.

Tematyka spotkania wpisuje się w długoletnią współpracę rządowo – samorządową na rzecz przywrócenie dolnej Wiśle i polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 znaczenia dla gospodarki krajowej i europejskiej poprzez krajowy program aktywizacji dróg wodnych obejmujący rozwój cywilizacyjny regionów nad nimi leżących, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju uwzględniającego aspekty gospodarcze, społeczne, kulturowe i środowiskowe.

Uczestnicy konferencji

Radni sejmików województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego – sygnatariusze porozumień MDW E70, eksperci, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, firm transportowych z branży żeglugi morskiej i śródlądowej środowiska naukowe, ekolodzy, wodniacy.

Program konferencji 

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem Konferencji -> kilknij tutaj

Mapa – miejsce wydarzeń, komunikacja publiczna i parkingi -> kliknij tutaj

Rejestracja i regulamin konferencji 

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji została zakończona. W przypadku zainteresowania udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (58)3268344 w celu wpisania na listę rezerwową.

Regulamin Konferencji -> kliknij tutaj

Zwiedzanie/wizyta studyjna 

W programie konferencji przewiduje nieodpłatne zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z przewodnikiem. Zbiórka osób na zwiedzanie muzeum przed wejściem do obiektu w dniu 27 listopada br. o godz.      9: 50 (środa). Zapisy osób zwiedzających poprzez formularz rejestracyjny. Grupy mogą liczyć max. do 15 osób. 

Ponadto w dniu 28 listopada br. (czwartek) planuje się dla uczestników konferencji wizytę studyjną w Porcie Morskim Gdańska SA. Zbiórka osób na wizytę rozpoczynającą się rejsem statkiem na Długim Pobrzeżu bliskim sąsiedztwie Bramy Chlebnickiej i Żurawia o godz. 8: 50 (czwartek). Następnie uczestnicy z przystani pasażerskiej na Westerplatte udadzą się autokarem do terminalu kontenerowego DCT Gdańsk a następnie do Kapitanatu Portu Północnego w Gdańsku.  Zapisy osób zainteresowanych na wizytę studyjną poprzez formularz rejestracyjny. 

Zastrzegamy możliwość zmian w podanych godzinach oraz miejscu zbiórki, ostateczne zostaną podane na konferencji.

Noclegi

Organizator konferencji nie zapewnia noclegów.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu we własnym zakresie, w Hotelu Qubus w promocyjnej cenie 220 zł/doba za pokój jednoosobowy ze śniadaniem. Podana cena obowiązuje do dnia 15 listopada 2019 r. Rezerwacji można dokonać wchodząc na stronę internetową: https://www.qubushotel.com/pl. W panelu rezerwacji należy z listy wybrać miasto - Gdańsk, wprowadzić daty - w zakresie 26-28.11.2018 r. i liczbę osób. Poniżej trzeba wpisać unikatowy kod: UMWP2019 i zatwierdzić przyciskiem „REZERWUJ". Uczestnik zostanie przeniesiony na podstronę ze specjalną ofertą, gdzie po podaniu swoich danych i wyborze typu pokoju dokona rezerwacji. Potwierdzenie wysyłane jest na adres mailowy. W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Hotelem Qubus tel. 58 75 22 189.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym uczestnika Konferencji jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. W celu skontaktowania się z Organizatorem można zadzwonić pod numer tel. (58) 32 68 344 lub napisać na adres e-mail: zatoka@pomorskie.eu.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych to e-mail: iod@pomorskie.eu.
 3. Od Uczestników Konferencji będą zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, nazwa instytucji, wizerunek, numer dokumentu tożsamości. 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji, w tym w celu stworzenia listy Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e tj. interesu publicznego zgodnie z ustawą o samorządzie województwa oraz w związku z ustawą z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich a następnie na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a zatem na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu jego publikacji na stronie mdwe70.pl; pomorskie.eu i profilu FB Samorząd Województwa Pomorskiego i informowania o konferencji oraz jej promowania- tj. zgodnie z udzieloną zgodą.
 6. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto dane zostaną również okazane DCT Gdańsk S.A. siedzibą w Gdańsk, ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, wyłącznie dla potrzeb wizyty studyjnej w terminalu, wynikającej z przepisów dot. dostępu do obiektów portowych i ich bezpieczeństwa.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie publikacji wizerunku może zostać wycofana w każdej chwili po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres zatoka@pomorskie.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją nie wyrażenia zgody będzie brak możliwości opublikowania tych danych na ww. stronach i profilach z zastrzeżeniem art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji tj. 25 lat.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konferencji.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Infrastruktury tel. 058 32 68 344, email: zatoka@pomorskie.eu 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji oraz udziału w konferencji.

PArtnerzy PArtnerzy