Zum Inhalt wechseln

W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku powstał Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego. Został powołany Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr: 586/238/17z dnia 25 maja 2017 r.  W jego skład wchodzą następujący przedstawiciele pomorskich instytucji:

Samorząd Województwa Pomorskiego

Jacek Sękiewicz

dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień

-

kierownik referatu Strategii i Programów Zdrowotnych Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

Małgorzata Kowalewska

pracownik referatu Strategii i Programów Zdrowotnych Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

Wojewoda Pomorski

dr n. med. Krystyna Witczak – Malinowska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych

Wojewoda Pomorski

Michał Kubicki

pracownik Wydziału Zdrowia PCZP Urzędu Wojewódzkiego

Pomorski Kurator Oświaty

Teresa Burczyk

starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, koordynator Szkół Promujących Zdrowie

Konwent powiatów Województwa Pomorskiego

Gabriela Lisius

Starosta Wejherowski

Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, prorektor ds. studenckich GUMED

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej

Aneta Bardoń-Błaszkowska

 kierownik Oddziału Epidemiologii i Statystyki WSEE

 Zbigniew Zawadzki

kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży WSSE

Prezydent Miasta Gdańsk

Małgorzata Bocheńska

pracownik Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku

Prezydent Miasta Gdyni

Aleksandra Rusak

kierownik Zespołu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych MOPS w Gdyni

Klaudia Głodowska

specjalista ds. interwencji środowiskowej MOPS w Gdyni

Prezydent Miasta Sopotu

Małgorzata Pobłocka

główny specjalista ds. uzależnień w Wydziale  Zdrowia i Spraw Społecznych UM Sopot

Komendant Wojewódzki Policji

Krzysztof Supłatowicz

pracownik Zespołu Ochrony Pracy KWP w Gdańsku

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych

Adam Hęćko

fundacja Pomorski Dom Nadziei, edukator i specjalista terapii uzależnień

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych

Daniel Marchlewski

stowarzyszenie Podaj Rękę i fundacja Akademia Trzeciego Sektora, praktyk w dziedzinie wsparcia osób uzależnionych oraz profilaktyki uzależnień

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus" Eko „Szkoła Życia" w Wandzinie

Donat Kuczewski

Dyrektor Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus" Eko „Szkoła Życia" w Wandzinie
We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept