Skip to Content

Wiadomości

Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna

Uczestnicy IV Sympozjum Zintegrowanej Opieki Zdroowtnej
Uczestnicy IV Sympozjum Zintegrowanej Opieki Zdroowtnej Fot. Barbara Śliwińska

W dniu 13 grudnia 2018 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku odbyło się już po raz czwarty sympozjum poświęcone rozwiązaniom w zintegrowanej, kompleksowej i koordynowanej opiece zdrowotnej.

Organizatorami wydarzenia był Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych oraz Pomorskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia działając dla Pomorskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej.

Spotkanie było podzielone na trzy części:

  • Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce – w poszukiwaniu modelu skoncentrowanego na człowieku
  • Czy jesteśmy gotowi do wyjścia poza „silosy" w opiece geriatrycznej i senioralnej?
  • Rola podstawowej opieki zdrowotnej  w nowych modelach opieki koordynowanej

Pierwsza część została poświęcona pilotażowi Centrum Zdrowia Psychicznego. Przedstawiono jego założenia i cele widziane zarówno z perspektywy twórcy jak i realizatorów. Omówiono także funkcjonowanie opieki środowiskowej na wybranych przykładach  krajów europejskich. O sytuacji w opiece psychiatrycznej dyskutowano podczas panelu z przedstawicielami szpitali psychiatrycznych, NFZ, konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii.

Kolejna część dotyczyła opieki geriatrycznej i senioralnej. W dobie starzejącego się społeczeństwa podkreślono konieczność  łączenia usług medycznych dla seniorów z działaniami opieki społecznej. Zwrócono także uwagę na marginalne traktowanie geriatrii między innymi poprzez niską wycenę oraz błędne mniemanie, że interna może ją zastąpić.

W ostatniej części zaprezentowano blaski i cienie działającego już programu opieki kompleksowej w postaci POZ+ oraz nowego projektu POZ OK skierowanego do małych podmiotów leczniczych. Przedstawiono także założenia pilotażu programu Kompleksowej Opieki Nad Osobami z Niewydolnością Serca (KONS).  Dwuletni pilotaż przeprowadzony będzie przez sześć ośrodków koordynujących. Łącznie z programu pilotażowego skorzysta ponad pięć tysięcy pacjentów. 

view szablon artykułuWe use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept