Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez NFZ w roku 2018

Dyrektor Pomorskiego OW NFZ ogłosił listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2018

NFZ zaakceptował wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Dyrektor Pomorskiego OW NFZ ogłosił listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla JST

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020

Celem Trzeciego Programu jest promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli.