Wiadomości

Co nowego w opiece nad pacjentem? Sympozjum dotyczące zintegrowanej opieki zdrowotnej.

monitor naciskany palcem
Fot. pixabay

O roli centrów zdrowia psychicznego, funkcjonowaniu opieki środowiskowej w Europie, modelu opieki senioralnej, jak również kompleksowej opiece w niewydolności serca będą dyskutować uczestnicy IV Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna – w poszukiwaniu nowych modeli. Konferencja odbędzie się w czwartek, 13 grudnia 2018 r. Zapisy już trwają

Organizatorami wydarzenia są samorząd województwa pomorskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych oraz Pomorskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia działającymi dla Pomorskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej.

Lepiej nie tylko dla seniorów

W sympozjum mogą wziąć udział samorządowcy, prezesi i dyrektorzy podmiotów leczniczych i instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia w regionie.

Będzie to czwarte spotkanie z cyklu regionalnych konferencji, którego celem jest propagowanie idei tworzenia ekosystemu organizacji i instytucji, sprzyjającej powstawaniu
i wdrażaniu modeli w zakresie opieki zintegrowanej i telemedycyny.

Podczas sympozjum odbędzie się dyskusja nad funkcjonowaniem opieki zintegrowanej. Zostanie też omówione pilotażowe wdrażanie idei psychiatrii środowiskowej. Poruszona będzie kwestia potrzeb seniorów oraz opieki nad pacjentami w wieku podeszłym. Natomiast opieka koordynowana zostanie przedstawiona na przykładzie pacjentów z niewydolnością serca. 

Gdzie i o czym będzie debata?

Spotkanie będzie podzielone na trzy panele dyskusyjne:

Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce – w poszukiwaniu modelu skoncentrowanego na człowieku

Czy jesteśmy gotowi do wyjścia poza „silosy" w opiece geriatrycznej
i senioralnej?

Rola podstawowej opieki zdrowotnej  w nowych modelach opieki koordynowanej

Spotkanie odbędzie się w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku). w godz. 8.30 -15.00.

Zaproszenie

Program IV Sympozjum

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja

view szablon artykułu

 

Samorząd Województwa Pomorskiego wita Państwa na portalu poświęconym profilaktyce i promocji zdrowia.

Województwo Pomorskie charakteryzuje się unikatowym środowiskiem i walorami krajobrazowymi, a jego mieszkańcy są aktywni gospodarczo i społecznie. Niestety niepokój budzą wysokie w naszym regionie wskaźniki zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób cywilizacyjnych. Samorząd Województwa Pomorskiego w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, który jest składową Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dał wyraz trosce o zdrowie mieszkańców kładąc duży nacisk na najbardziej skuteczne narzędzia przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, tj. działania prewencyjne i promocję zdrowego stylu życia. Ich wykorzystanie leży, w znacznej mierze w kompetencjach i możliwościach samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, a w konsekwencji samych mieszkańców.

Kierując się chęcią wspierania wszystkich tych, którym nieobojętne jest aktywne przeciwdziałanie w/w chorobom zapraszamy Państwa do bliższego zapoznania się z naszą internetową platformą informacyjno – edukacyjną, bazą programów i działań prozdrowotnych, czyli Regionalnym Systemem Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych.

Dziękujemy, że odwiedziliście Państwo naszą stronę www.

 

Departament Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Gdańsk, 2016 r.

Herby