Powiat Starogardzki

Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022

Powiat Bytowski

Dla mieszkańców powiatu bytowskiego dedykowane są programy polityki zdrowotnej dotyczące szczepień przeciwko grypie i HPV

Powiat Tczewski - programy profilaktyczne

Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przez rakiem" realizowany jest od 2012 roku. W ramach jego realizacji prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna oraz szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt w wieku 12 lat.

Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego

Raport za rok 2016

Programy zdrowotne realizowane w województwie pomorskim

Podsumowanie realizacji Programów Zdrowotnych w roku 2014, 2015 i 2016 na terenie województwa pomorskiego