Przejdź do komentarzy

RPO WP 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE
DZIAŁANIE 5.4. ZDROWIE NA RYNKU PRACY

Typy projektów wspólne dla Poddziałań:

1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej, realizowane zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym (tj. programem polityki zdrowotnej zgodnie z art. 5, pkt 29 a. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn.: Dz.U. 2015 r. poz. 581, z zm.), opracowanym i koordynowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w szczególności obejmującym:

a) profilaktykę i diagnostykę w zakresie:

i) chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu, tj. choroby diabetologiczne, wieku starczego, zaburzenia psychiczne oraz

ii) chorób istotnych z punktu widzenia krajowego, tj. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-mięśniowo-stawowego, układu oddechowego i choroby psychiczne,

b) działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, ułatwiające powroty do pracy i zapobieganie niepełnosprawności,

c) wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących, w szczególności poprzez:

i) ograniczanie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i wynikających ze specyfiki zakładu pracy,

ii) przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,

d) promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a - c, obejmującą m.in.: i) akcje profilaktyczne, ii) akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

2. Projekty ukierunkowane na rozwój populacyjnych programów przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania następujących chorób nowotworowych: i) rak piersi, ii) rak szyjki macicy, iii) rak jelita grubego.

Wsparcie w ramach Działania 5.4 uruchomione zostanie po wejściu w życie Regionalnego Programu Zdrowotnego opracowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, na podstawie którego określony zostanie ostateczny zakres wsparcia i grupy docelowe.

Samorząd Województwa Pomorskiego jest na etapie tworzenia Regionalnego Programu Zdrowotnego składającego się z trzech modułów :

  1. Choroby specyficzne dla regionu (cukrzyca typu 2)
  2. Czynniki ryzyka w miejscu pracy
  3. Rehabilitacja lecznicza (rehabilitacja kardiologiczna )
  4. + Działania wzmacniające krajowe programy profilaktyczne

 

Więcej informacji :

http://www.rpo.pomorskie.eu/

Alokacja środków finansowychUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj