Przejdź do komentarzy

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powstał na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 44, poz. 227). Program ten realizowany jest w pięciu obszarach:

  • Zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa;
  • Zapobiegania zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych;
  • Wsparcia i opieki zdrowotnej dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
  • Współpracy międzynarodowej;
  • Monitoringu, służącego ocenie realizacji Programu.

Zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia, w realizacji zadań Programu uczestniczą m.in. wszystkie podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów są obowiązane do opracowywania i realizacji strategii w zakresie polityki społecznej, obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz edukacji publicznej. Podmioty te powołują Zespoły, których zadaniem jest m.in. koordynacja działań wynikających z harmonogramów realizacji Programu na terenie województwa.

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 586/238/17 z 25 maja 2017 roku* powołał Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego, w którego skład weszli przedstawiciele pomorskich instytucji zaangażowanych w realizację ww. Programu.

Aktualny skład Zespołu (stan na czerwiec 2021 roku) przedstawiony został w tabeli poniżej. 

Reprezentowana jednostka

Imię i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, prorektor ds. studenckich GUMED, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych – PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU

Samorząd Województwa Pomorskiego

Aleksandra Gac

kierownik referatu Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Justyna Narloch

pracownik referatu Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – SEKRETARZ ZESPOŁU

Wojewoda Pomorski

Lucyna Kudriawcew

pracownik Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego

Pomorski Kurator Oświaty

Teresa Burczyk

starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, koordynator Szkół Promujących Zdrowie

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Aneta Bardoń-Błaszkowska

kierownik Oddziału Epidemiologii i Statystyki WSEE

 Zbigniew Zawadzki

kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży WSSE

Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego

Gabriela Lisius

Starosta Wejherowski

Prezydent Miasta Gdańska

Barbara Toczyńska-Kijewska

pracownik Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku

Prezydent Miasta Gdyni

Małgorzata Kowalewska

pracownik Gdyńskiego Centrum Zdrowia

Klaudia Głodowska

specjalista ds. interwencji środowiskowej MOPS w Gdyni

Prezydent Miasta Sopotu

Ewa Puszkiewicz

główny specjalista ds. profilaktyki uzależnień w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UM Sopot

Wojewódzki Komendant Policji w Gdańsku

Krzysztof Supłatowicz

pracownik Zespołu Ochrony Pracy KWP w Gdańsku

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych

Adam Hęćko

Fundacja Pomorski Dom Nadziei, edukator i specjalista terapii uzależnień

Daniel Marchlewski

Stowarzyszenie Podaj Rękę i Fundacja Akademia Trzeciego Sektora, praktyk w dziedzinie wsparcia osób uzależnionych oraz profilaktyki uzależnień

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus" Eko „Szkoła Życia" w Wandzinie

Paweł Woźniakowski

Dyrektor Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus" Eko „Szkoła Życia" w Wandzinie

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

Justyna Rozbicka - Stanisławska

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień

*zmienionej uchwałami: nr 229/312/18 z dnia 13 marca 2018 roku, nr 469/47/19 z dnia 21 maja 2019 roku, nr 241/131/20 z dnia 17 marca 2020 r. oraz nr 540/257/21 z dnia 10 czerwca 2021 roku

 
Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj